>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

03 ก.ค. 2562 14:22
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ช่วยเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ [ ... ]

13 มี.ค. 2563 13:07
AIS Business ผนึก Microsoft เสริมศักยภาพภาคธุรกิจไทย ให้เชื่อมต่อคลาวด์ได้เร็วกว่า เสถียรกว่า ด้วยมาตรฐานระดับโลก จากบริการโครงข่ายเชื่อมต่อเฉพาะองค์กร Azure ExpressRoute รายแรกของประเทศ


AIS Business ประกาศความร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ [ ... ]

16 ม.ค. 2562 09:31
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.กาฬสินธุ์ สหกรณ์ชั้นเลิศ สนับสนุนสมาชิกใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบ NPL เป็นศูนย์


สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network