0
0
0
s2smodern

news01062561 spc1 1
ฝ่าย CSR หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้มีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือปัญหาสังคมในระดับหนึ่ง โดยการชักนำให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้หันหันมาเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ไปหมกมุ่นอบายมุขทั้งปวงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ก้าวขึ้นไปในระดับประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย

หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ โดย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการฯ จึงได้มอบหมายให้ทีม CSR จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ “สุพัฒน์มอเตอร์ คัพ ครั้งที่ 1” รุ่นประชาชนทั่วไปขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีใจรักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังการกีฬาแก่เยาวชนให้หลีกไกลจากยาเสพติด ไม่ไปมั่วสุมอบายมุขและสิ่งโสมมต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่งด้วย

โดย หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ กรุ๊ป มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำโครงการ “การร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์” ที่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ากีฬา จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาตามหัวข้อต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น อาทิเช่น การสนับสนุนคนเก่งทางด้านการกีฬาฟุตบอลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ห่างไกลยาเสพติดไปอีกทางด้วย

โดยฟุตบอล 7 คน รายการ “สุพัฒน์มอเตอร์ คัพ ครั้งที่ 1” เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 32 ทีม มีรางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

สนใจสมัครได้ที่ คุณสิทธิชัย โจมเสนาะ (ตึ๋ง) โทร. 09-8584-3175 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561 จับสลากแบ่งสายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ทำการแข่งขันในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (สนาม 2)

“สุพัฒน์มอเตอร์ ร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์”

 

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

31 ก.ค. 2562 13:14
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความดี ทาสีกำแพงโบสถ์วัด


จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา [ ... ]

01 มี.ค. 2562 12:50
อสม. จ.เลย คว้ารางวัลโครงการประกวดฯแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2


เอไอเอส ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network