0
0
0
s2smodern

news15042561 nkn 3
วันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ กลุ่มดวง นายอำเภอนาคู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 เทศบาลตำลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมีนายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์ นายกเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชนให้การต้อนรับ โดยการจัดงานนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของไทยเรามาเนิ่นนาน

งานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยอันหมายถึงความกตัญญู รู้คุณผู้สูงอายุ ตลอดจนการขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตจากผู้สูงอายุ และถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย งานนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ และสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลภูแล่นช้างได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าอันดีงามของประเพณี จึงได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความรักความหวงแหนประเพณีไทยอันดีงามนี้ ซึ่งมีประชาชนและผู้สูงอายุมาร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน

ในงานนี้มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไดร่วมกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแข่งขันตีกอล์ฟ, การแข่งขันเตะปี๊บ การแสดงจากผู้สูงอายุ และยังมีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุได้รับพรจากผู้สูงอายุเป็นสิริมงคลต่อผู้ไปร่วมงาน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

news15042561 nkn 1

news15042561 nkn 2

news15042561 nkn 5

news15042561 nkn 4

news15042561 nkn 6

"พิราบข่าวนาคู" (NakhuNews) /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern