0
0
0
s2smodern

news07022564 kspyknbd 3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

news07022564 kspyknbd 1
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2564 ที่บ้านกุดหว้า หมู่ 2 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว

news07022564 kspyknbd 2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่วข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม โดยหลังจากดำเนินการโครงการแห่งนี้เสร็จสิ้นพร้อมใช้ประโยชน์ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้ว อยากฝากถึงผู้นำท้องถิ่นจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและกลุ่มเกษตรกรว่า การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่แบบนี้จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและเน้นปลูกพืชใช้น้ำน้อย แต่ผลผลิตที่เก็บไปขายแล้วจะต้องได้ราคาสูง เพราะเมื่อเกษตรมีรายได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีตามไปด้วย โดยงภาพรวมทั้งประเทศบประมาณปี พ.ศ.2564 จะสามารถทำโครงการแบบนี้ได้ประมาณ 30 แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับพี่น้องประชาชนจึงจะต้องมีการขอสนับสนุนจากงบกลางจากรัฐบาลเพื่อจะได้มีระบบน้ำบาดาลแบบนี้อีกหลายๆอำเภอโดยเฉพาะในภาคอีสานที่มีประชาชนได้รับความแดดร้อนจากภัยแล้งเป็นจำนวนมาก

news07022564 kspyknbd 5

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,950 แห่ง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบันจำนวน 117 แห่ง

news07022564 kspyknbd 7

news07022564 kspyknbd 4

news07022564 kspyknbd 6

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านกุดหว้า หมู่ 2 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 765 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 ราย ส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลในการปลูกพืชตามความเหมาะสม เช่น ยางพารา พริก มะเขือ ข้าวโพด กล้วย และผักส่วนครัวอื่นๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย บ่อบาดาลที่มีความลึกตั้งแต่ 80-100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 บ่อ ปริมาณน้ำ 204,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด เครื่องผลิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ ถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 4 ถัง และท่อกระจายน้ำ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2564

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

24 ธ.ค. 2564 15:12
มนุษย์ไมค์ยอมยกมือกราบขอผู้ว่าฯ ช่วยทำงานเชิงรุก หลังพบโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดทั่วเมืองกาฬสินธุ์


วันนี้ (24 ธ.ค. 64) เวลาประมาณ 13.06 น. ที่เฟสบุ๊กคนดังอย่าง [ ... ]

26 มี.ค. 2561 12:57
ญาติและสัปเหร่อเฝ้าติดกองไฟเผาศพเหยื่อทัวร์มรณะ เชื่อเผาอีก 3 วันจึงให้ญาติเก็บกระดูกได้ตามความประเพณีโบราณ


เหยื่อทัวร์มรณะอีก 3 วัน จึงให้ญาติเก็บกระดูกให้ถือคดีตามความเชื่อโบราณ [ ... ]

08 มิ.ย. 2564 13:06
กาฬสินธุ์ปูพรหมฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่ห้องประชุม 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network