0
0
0
s2smodern

news16122562 krccnrks 5
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมประธานชมรมกีฬา 17 ชนิดกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

news16122562 krccnrks 7

    นายจรัญ วรสาร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 ครั้งนี้ จัดการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 17 ชนิดกีฬา และเนื่องในวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำการคัดเลือกสรรหานักกีฬา ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชมรมกีฬาดีเด่น เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย น.ส.อารียา กจัดกันแสง นักกีฬาดีเด่นเยาวชนหญิง , นายศุภกิจ วรรณสา นักกีฬาดีเด่นเยาวชนชาย , น.ส.ทัศริดา สิงห์เชื้อ และ น.ส.ภวรัชญ จันทรวิชัย นักกีฬาดีเด่นประชาชนหญิง , นายนิตินัย ค้ำแก้ว นักกีฬาดีเด่นประชาชนชาย ผู้ฝึกสอนดีเด่น นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต และรางวัลชมรมกีฬาดีเด่น นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน จากชมรมมวยสากลสมัครเล่น

news16122562 krccnrks 8

    ด้านนายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัด ได้ประลองฝีมือ ให้มีประสบการณ์ในการแข่งขัน อันเป็นการพัฒนาและแสดงศักยภาพของนักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มีนักกีฬาตัวเลือกที่มากขึ้น เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี

news16122562 krccnrks 9

news16122562 krccnrks 6

news16122562 krccnrks 3

news16122562 krccnrks 2

news16122562 krccnrks 1

news16122562 krccnrks 10

    โดยกิจกรรมในพิธีเปิดเริ่มจากขบวนพาเหรดนำนักกีฬาจาก 17 ชนิดกีฬา เดินเข้าสู่พื้นที่การจัดงานบริเวณสนามฟุตซอลวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ หลังจากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแสดงโชว์วงโยธวาธิตจากโรงเรียนบัวขาว และการแสดงเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตซอลคู่ชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนอนุกูลนารี พบ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดยจะดำเนินงานจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2562 - 31 มกราคม 2563 (คลิกชมภาพทั้งหมดได้ที่เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์)

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

09 ธ.ค. 2562 13:08


หลังที่จากชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว [ ... ]

04 ก.พ. 2562 15:46
มหกรรมเส็งกลองร่องคำยิ่งใหญ่ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว-กัมพูชา ตระการตาขบวนนางรำกว่า 1 พันชีวิต


โดยพิธีเปิดเริ่มตั้งแต่การรำบวงสรวงเจ้าปู่กุดลิงร่องคำ [ ... ]

26 ก.ค. 2562 08:38
เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ สู้ภัยแล้งด้วยระบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์


เกษตรกรที่กาฬสินธุ์ได้รับระบบกระจายน้ำแบบหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งได้สบาย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network