0
0
0
s2smodern

news11112562 krlmobj 10
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ สวนสาธารณะกุดน้ำใสบ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบหมายให้ นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวเล็ก และงานลอยกระทงเทศบาลตำบลหลักเมือง  ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ อาจบรรจง อำเภอกมลาไสย เขต 1  นายคงเดช เฉิดสถิตย์  อำเภอกมลาไสย เขต 2  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ พี่น้องชาวเรือ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนตำบลหลักเมือง

โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงสืบไปนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม กิจกรรมในงานมี การแข่งขันเรือยาวเล็ก  รำวงของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหลักเมือง  ช่วงเย็นงานลอยกระทง

news11112562 krlmobj 2

news11112562 krlmobj 4

news11112562 krlmobj 7

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

09 ม.ค. 2563 13:39
ผุด! “ถ้ำพญานาคศักดิ์สิทธิ์” วัดตาดแม่นายเทพนิมิต ชาวบ้านเตรียมบูรณะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง


เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ชาวบ้านตำบลโนนบุรี [ ... ]

18 ก.ค. 2562 11:47
ประมวลภาพบรรยากาศเวียนเทียนบนยอดเขาภูสิงห์ ยอดเขาที่สูงที่สุดใน จ.กาฬสินธุ์


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network