0
0
0
s2smodern

news30072562 ptmcrpk 2
คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 25 ต้น ในโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา ณ วัดกุดอ้อ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. ณ วัดกุดอ้อ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเจ้าภาพต้นไม้ ได้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเที่ยง กุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดอ้อ เป็นประธานในพิธี นำเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้นำกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกับได้ร่วมกันกล่าวคำ “ทรงพระเจริญ” จำนวน 3 ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน

ต่อจากนั้นเจ้าภาพต้นไม้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 25 ต้น และต้นเข็ม จำนวน 110 ต้น โดยคณะเจ้าภาพต้นไม้มงคล ประกอบด้วย พระครูสุตรัตนานุกูล ปลูกต้นชัยพฤกษ์ , คณะลูกศิษย์วัด (จอมยุทธ) รุ่น 2552 ปลูกต้นพะยูง , ร.ต.ท. ทะนงศักดิ์  เก่งกว่าสิงห์ ปลูกต้นพะยูง , นายเที่ยง กุลศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดอ้อ ปลูกต้นพะยูง , คุณสถาพร - คุณพิราวรรณ์  ภูยาดาว พร้อมครอบครัว ปลูกต้นพะยูง , อ.สุรเดช - คุณแม่บุญสงค์  ยานสุวรรณ์ ปลูกต้นพะยูง , คุณพ่อนิยม - คุณแม่บุญชู  ศุภะเมืองแสน ปลูกต้นจำปี , คุณแม่ธนัฎฐา – คุณเลิศชาย – นางสาวอรกมล เพชรดำรงศักดิ์  คุณแม่เสงี่ยม ปรีประสาท ปลูกต้นชัยพฤกษ์ , คุณพ่อทองคำ - คุณแม่สมปอง  ถิตย์ผาด ปลูกต้นพะยูง , คุณแม่บุญโฮม  ดลโสภณ  พร้อมครอบครัว ปลูกต้นพะยูง , ส.ท.พิกุล  ดลโสภณ ปลูกต้นพะยูง , ดร.ชมชอบ - คุณครูแสงจันทร์ ภูอินนา พร้อมบุตรธิดา ปลูกต้นรวงผึ้ง , คณะอุบาสิการักษาศีลอุโบสถวัดกุดอ้อ ปี 2562 ปลูกต้นพะยูง , ด.ต.กฤษณะ  จันทร์เพ็ญ  พร้อมครอบครัว ปลูกต้นพะยูง , คุณแม่เสา  สุขเกิด พร้อมลูกหลาน ปลูกต้นพะยูง , คุณพ่อบุญสงค์ - คุณแม่หนูเดือน  อุบลเวช ปลูกต้นพะยูง , นางสาวชนาภา  ตั้งพิริยะ ปลูกต้นพะยอม , คุณพ่อฮั๋นชิว  แซ่ตั้ง     ปลูกต้นพะยูง , คุณวีระศักดิ์ - คุณอั้ว - ด.ญ.ชญานี  ชะตะวงษ์ ปลูกต้นพะยอม , ผ.อ.วิทยา - อ.วงทิพา ศิลารัตน์  พร้อมครอบครัว ปลูกต้นพะยูง , คุณอิงอร – คุณสุริยันต์  ศิวบวรวัฒนา ปลูกต้นพะยูง , ด.ช. รัฐภูมิ  พานเขจร ปลูกต้นชัยพฤกษ์ , คณะอ.ส.ม. บ้านกุดอ้อ ปี 2562 ปลูกต้นกันเกรา , คุณมุกดา ทายัง  พร้อมครอบครัว ปลูกต้นพะยูง และ ร้านประทุมวันพันธ์ไม้ พร้อมครอบครัว ปลูกต้นชัยพกฤษ์

แยกเป็นประเภท ต้นพะยูง จำนวน  16  ต้น , ต้นชัยพฤกษ์ จำนวน  4  ต้น , ต้นจำปี จำนวน  1  ต้น , ต้นพะยอม จำนวน  2  ต้น , ต้นกันเกรา จำนวน  1  ต้น และต้นรวงผึ้ง จำนวน  1  ต้น รวมต้นไม้มงคลทั้งสิ้น จำนวน 25 ต้น ซึ่งระหว่างการปลูกต้นไม้มงคลมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ย่ำกลอง ฆ้อง และระฆัง ระหว่างพิธีปลูกด้วย

news30072562 ptmcrpk 6

news30072562 ptmcrpk 4

news30072562 ptmcrpk 3

news30072562 ptmcrpk 8

news30072562 ptmcrpk 1

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

22 พ.ย. 2562 14:28
AIS โอเปอเรเตอร์เดียวในไทย ผงาดคว้ารางวัลแบรนด์ที่โดดเด่นประจำปีแห่งเอเชียในงาน 2019 Asia’s CEO Summit & Award Ceremony


AIS โดยนางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ [ ... ]

13 พ.ย. 2562 10:33
นายอำเภอสั่งกำชับดูแลเวทีการแสดงตามงาน หลังวัยรุ่นปีนขึ้นไปตีกันบนลำโพง


จากกรณีที่มีคลิปวีดีโอที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยชมรมจิตอาสาร่วมใจ [ ... ]

11 พ.ค. 2564 14:48
น้องโวลต์ เผยความในใจ


“น้องโวลต์” ขอปิดรับบริจาคแล้ว เพราะยอดเงินก่อนทำการปิดบัญชีวันนี้ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network