0
0
0
s2smodern

news13072561 rjks 3
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66  พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

news13072561 rjks 5

news13072561 rjks 4

ตามที่กรมราชทัณฑ์ กำหนดให้จัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ และดำเนินการภายในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ครั้ง โดยวันนี้เป็นครั้งที่ 1 นำผู้ต้อง จำนวน 20 คน ทำงานบำเพ็ญประโยชน์บริการสังคม ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน เพื่อช่วยกำจัดผักตบชวาที่ขึ้นบริเวณหนองน้ำรอบสวนสาธารณะ เป็นการเปิดทางระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ วัดประชาพินิจ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนาดสงเคราะห์ ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนตามหลักฤทษฎี “บวร” หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน  สร้างจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

news13072561 rjks 2

news13072561 rjks 1

news13072561 rjks 6

วีรยา ภูแย้มใส
เจ้าหน้าที่ธุรการ และประชาสัมพันธ์
043-873341

0
0
0
s2smodern