0
0
0
s2smodern

news08022561 ks3 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด “เมืองสามอ่างเกมส์” ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีมาตรฐาน มีผลโอเน็ตเฉลี่ยใกล้เคียงระดับประเทศ

ที่สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ และนายกสมาคมกีฬา จ.กาฬสินธุ์ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 โดยใช้ชื่อว่า “เมืองสามอ่างเกมส์”

                นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กนักเรียน ให้ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลสิ่งเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อมุ่งความเป็นเลิศ  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีประเภทกีฬา และกรีฑา รวม 18 ประเภท ซึ่งเป็นนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 10 กลุ่ม จาก 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.นามน สมเด็จ ห้วยผึ้ง กุฉินารายณ์  นาคู เขาวง และคำม่วง โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้ อ.ห้วยผึ้ง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561

นายภัณฑ์รักษ์ ยังได้กล่าวถึงภารกิจหลักของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ด้วยว่า กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี มีมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาผ่านกิจกรรมฝึกทักษะชีวิต เช่น กีฬา ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสา นอกจากนี้ภารกิจสำคัญอีกอย่างก็คือการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างมีมาตรฐาน สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศสถานศึกษาแบบเต็มพิกัด เต็มพื้นที่ โดยศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่สะท้อนออกมาในรูปของคะแนนทดสอบขึ้นพื้นฐานการศึกษาระดับชาติ หรือ โอเน็ต ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มีคะแนนโอเน็ต เฉลี่ยใกล้เคียงระดับประเทศ และเป็นลำดับที่ 1 เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆใน จ.กาฬสินธุ์

news08022561 ks3 6

news08022561 ks3 8

news08022561 ks3 3

news08022561 ks3 5

news08022561 ks3 2

news08022561 ks3 7

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999

0
0
0
s2smodern