0
0
0
s2smodern

news12012561 kpc ps 4
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักเรียน นักศึกษา ออกมาร่วมจัดกิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก และบูธบริการเสริมสวย-ตัดผมฟรี ให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กด้วย

          นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ออกมาร่วมจัดงานวันเด็กกับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ โดยได้นำพี่ ๆ นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ออกมาแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าเรียนต่อสายอาชีพ และยังได้นำพี่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย ออกมาให้บริการฟรีแก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ด้วย ซึ่งวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ปกครองจะส่งเสริมให้บุตรหลานหันเข้ามาเรียนต่อสายอาชีพกับวิทยาลัยฯ เพราะปัจจุบันถือว่าการเรียนต่อสายอาชีพได้รับความนิยมจากนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อมากขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ตระหนักถึงกำลังคนอาชีวะหรือการเรียนสายอาชีพถือเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ต่อไปอีกด้วย

ด้าน ดร.ปิยะกุล อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ทางโรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่ได้นำกิจกรรมหลายอย่างออกมาร่วมกิจกรรมวันเด็กทั้งด้านการนำนักเรียน นักศึกษารุ่นพี่ สาขาวิชาต่าง ๆ ออกมาให้ความรู้ด้านการเรียนต่อในสายอาชีพ การนำช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ออกมาให้บริการฟรี ถือว่าการจัดงานวันเด็กในปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อพัฒนา ตามเป้าหมายที่จะให้เด็กเป็นคนดี เป็นคนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

          สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครเข้าเรียนต่อในสายอาชีพ นักเรียนที่จบระดับ ม.3 หรือเทียบเท่าสามารถสมัครเรียนต่อได้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนที่จบระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าสามารถสมัครเรียนต่อได้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เป็นการเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาล และหลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดมีประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนต่อแบบไม่ขาดสายคือหลักสูตรระยะสั้น มีค่าสมัครเรียนเพียงชั่วโมงละ 1 บาทเท่านนั้น เช่น วิชาเสริมสวย-ตัดผมชาย , ดนตรีสากล , นวดแผนไทย และที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือการสอนขับรถยนต์ที่วิทยาลัยฯ ยังเป็นศูนย์อบรมการขอมีใบอนุญาตขับรถยนต์-รถจักรยานยนต์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย โดยสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

news12012561 kpc ps 1

news12012561 kpc ps 5

news12012561 kpc ps 6

news12012561 kpc ps 7

news12012561 kpc ps 8

news12012561 kpc ps 9

news12012561 kpc ps 11

news12012561 kpc ps 13

news12012561 kpc ps 15

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern