0
0
0
s2smodern

news29122560 kpc 14
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และภาคเอกชน ให้บริการประชาชน “อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ 2561 เชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/ รถจักรยานยนต์...ฟรี 252 ศูนย์ บนถนนสายหลัก-และสายรองทั่วประเทศ หวังลดอุบัติเหตุจราจรให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ปั้ม ปตท.บ้านหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับวิชาชีพ ซึ่งการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561” เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงได้แสดงตน โดยมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล

ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และระหว่างเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การตรวจความพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไป การตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้วิชาความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับขี่ รองรับนโยบายการใช้ระบบทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นแนวทางบูรณาการในการทำงานแบบสานพลังประชารัฐให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีฝีมือคนไทย โดยนักเรียน นักศึกษา สายวิชาชีพ นำวิชาชีพมาฝึกปฏิบัติจริง

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในการบูรณาการจัดตั้งเป็นจุดบริการอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและให้บริการประชาชน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร ตามนโยบายรัฐบาล สอศ.ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา 252 แห่ง โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณะครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่าห้าหมื่นคน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลัก และสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ การให้บริการพักรถ โดยตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี รวมทั้งบริการด้านอื่น ๆ (บริการพักคน) อาทิ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และในบางศูนย์มีจุดบริการนวดผ่อนคลายด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการให้ความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาที่เรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องทำความเย็น คหกรรม บริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ได้ฝึกปฏิบัติงาน ในสถานการณ์จริง โดยนักเรียน นักศึกษา พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ช่วงเวลา 08.30 -00.30 น. ทั้งนี้ ศูนย์บริการมีจุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง 2 หลัง มีนักเรียน นักศึกษา สวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีม่วงให้บริการในเต็นท์ ตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ 1 กิโลเมตร 500 เมตร และถึงแล้ว “อาชีวะอาสา” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-5906-5499, 09-8209-7478 หรือเข้าดูที่ www.vec.go.th  หรือค้นหาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา”

news29122560 kpc 17

news29122560 kpc 16

news29122560 kpc 13

news29122560 kpc 11

news29122560 kpc 6

news29122560 kpc 12

news29122560 kpc 2

news29122560 kpc 1

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

23 ก.พ. 2561 10:04
พลังอาชีวะร่วมกับชุมชนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin Happiness Model)


เมื่อเวลา 10.00 น. (22 กุมภาพันธ์ 2561) ณ ชุมชนสงเปลือยใน [ ... ]

31 พ.ค. 2561 10:55
เปิดยิ่งใหญ่แพรวา 4.0 ยกระดับผ้าไหมสู่ตลาดโลก


กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

07 ก.ค. 2563 18:18
ประชาชนเริ่มเดินทางกลับไปทำงาน หลังจากกลับบ้านมาทำบุญที่บ้านในช่วงวันหยุดยาว


ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานบรรยากาศการเดินทางกลับตามถนนสายต่าง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network