0
0
0
s2smodern

news20122560 kpc 10
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนมอบทุน ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมอบทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จำนวน 52 ทุน เป็นจำนวน 81 ทุน

          นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีความประพฤติดีเด่น เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือทางวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา นำทุนการศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 81 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 81,000 บาท

          ทางด้านนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง กาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ทุนที่นักเรียน นักศึกษาได้รับในครั้งนี้ อาจจะมองว่าน้อย แต่ก็เป็นทุนที่นักเรียน นักศึกษา หลายคนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้รับก็จะเป็นกำลังผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังต้องการสามารถนำเงินทุนจำนวนนี้ ไปต่อยอดเป็นการเรียนที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น มุ่งสู่ความก้าวหน้าในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับอาเซียนต่อไป

          สำหรับทุนการศึกษาที่นำมามอบให้นักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนไทยสงวนวรกุล  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อมอบสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี

news20122560 kpc 3

news20122560 kpc 1

news20122560 kpc 2

news20122560 kpc 4

news20122560 kpc 5

news20122560 kpc 6

news20122560 kpc 7

news20122560 kpc 9

news20122560 kpc 8

news20122560 kpc 11

ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษาทั้งหมดคลิกชมได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

26 ธ.ค. 2560 15:38
เรือนจำกาฬสินธุ์ เปิดให้เยี่ยมญาติช่วงปีใหม่เป็นกรณีพิเศษ พร้อมลดราคาสินค้าราชทัณฑ์ 15-20%


เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดให้บริการเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [ ... ]

02 ก.ค. 2561 11:56
“ยุงตาย แต่ไดโนเสาร์ยังเหลือ” พิพิธภัณฑ์สิรินธรเร่งพ่นควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกให้นักท่องเที่ยว


เนื่องจากทุกวันจันทร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร [ ... ]

15 พ.ค. 2563 15:05
ม.กาฬสินธุ์ปฐมนิเทศแรงงานสมัยใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 พร้อมขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมถึง 18 พ.ค.นี้


วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network