0
0
0
s2smodern

news18122560 kpc 3
เช้าวันนี้ (18 ธ.ค. 60) ที่หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชางานเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวามคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มี 2 นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นายภัทรพงษ์ พลซา (ตัวจริง) และนายปิยวัฒน์ คูระโคตร นักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองนะเลิศอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยมีว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ และครูนพวรรณ ไสวงาม สอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นครูผู้ควบคุม ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561

news18122560 kpc 5

news18122560 kpc 6

news18122560 kpc 8

news18122560 kpc 7

news18122560 kpc 4

news18122560 kpc 9

news18122560 kpc 1

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 ต.ค. 2563 12:10
เพจดังประกาศกร้าว! “เราจะไม่หยุดถ้าประยุทธ์ไม่ออก” นัดรวมพลใหญ่หน้าศาลากลางหลังเก่าวันอาทิตย์นี้


เพจเสรีชนคนกาฬสินธุ์ Kalasin Liberal Alliance ประกาศหน้าเพจของตนเองว่า [ ... ]

28 พ.ย. 2560 16:47
ส่วนราชการกาฬสินธุ์เหนียวแน่น จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะส่งเสริมความสมานฉันท์

เช้าวันนี้ (28 พ.ย. 60) เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network