0
0
0
s2smodern

news15112560 kpc 6

วันที่ 15 พ.ย. 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานประกวดแข่งขันในระดับสถานศึกษา เพื่อหาผลงานดีเด่นเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

          นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ และยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทำงานเป็นทีม อันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา อีกทางหนึ่งด้วย

          ภายในงานครั้งนี้มีการกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดประชุมทางวิชาการ การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน สาขางานต่าง ๆ เพื่อหาตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ซึ่งปีการศึกษานี้ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

news15112560 kpc 13

news15112560 kpc 11

news15112560 kpc 10

news15112560 kpc 8

news15112560 kpc 7

news15112560 kpc 1

news15112560 kpc 2

news15112560 kpc 3

news15112560 kpc 4

news15112560 kpc 5

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

10 เม.ย. 2561 14:15
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561


เช้าวันนี้ (10 เม.ย. 61) ที่หน้าอาคารอำนวยการ [ ... ]

26 มิ.ย. 2561 11:43
ตำรวจกาฬสินธุ์รวบแล้ว หนุ่มวัยรุ่นงัดบ้านเข้าไปขโมยของ 4 หลังรวด หลังถูกจับอ้างตกงาน


เมื่อวันที่ 25 มิถุยายน ร.ต.อ.ธนกาญจน์ พระสุมาตย์ [ ... ]

01 พ.ค. 2561 09:57
อบจ.กาฬสินธุ์ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.สมเด็จ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม.4.0


วันนี้ (30 เม.ย.2561) เวลา 09.45 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสมเด็จ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network