0
0
0
s2smodern

IMG 7510
วันนี้ (20 ต.ค. 2560) ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.3) จากโรงเรียนเครือข่ายจาก 6 โรงเรียน ที่ผ่านโครงการจำนวน 202 คน


นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ได้รับนโยบายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเครือข่าย   ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา และโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมเข้าใจและเข้าถึงการเรียนสายอาชีพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน สร้างโอกาสให้กับผู้เรียน เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนหันมาสนใจในการเรียนสายอาชีพ และเพื่อเพิ่มปริมาณให้กับผู้เรียนในสายอาชีพมากขึ้นไปด้วย

ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยให้เด็กมัธยม ได้เลือกเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยฯ ทำการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัวถังและสีรถยนต์ คอมพิวเตอร์ การบัญชี     การโรงแรม อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป์ เสริมสวยและตัดผม ดนตรี เป็นต้น ซึ่งมีเด็กสนใจเข้าเรียนตามสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก

news20102560 kpc 1 1

news20102560 kpc 2

news20102560 kpc 3

news20102560 kpc 4

news20102560 kpc 6

news20102560 kpc 7

news20102560 kpc 5

news20102560 kpc 1


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

27 ก.พ. 2563 08:58
เอไอเอสสนับสนุนน้ำดื่มเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า


เอไอเอส โดยนายประยุทธ์ ตั้งวิไลเสถียร [ ... ]

11 พ.ย. 2563 16:27


ธารน้ำใจคนกาฬสินธุ์หลั่งไหลไม่หยุด [ ... ]

03 ก.พ. 2563 17:53
สมัครด่วน! ฟุตบอล 7 คน “K.P.S. สานสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 1” เปิดรับรุ่นละ 6 ทีมเท่านั้น


ขอเชิญร่วมส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network