0
0
0
s2smodern

IMG 7510
วันนี้ (20 ต.ค. 2560) ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.3) จากโรงเรียนเครือข่ายจาก 6 โรงเรียน ที่ผ่านโครงการจำนวน 202 คน


นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ได้รับนโยบายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ดำเนินการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเครือข่าย   ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา และโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมเข้าใจและเข้าถึงการเรียนสายอาชีพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน สร้างโอกาสให้กับผู้เรียน เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนหันมาสนใจในการเรียนสายอาชีพ และเพื่อเพิ่มปริมาณให้กับผู้เรียนในสายอาชีพมากขึ้นไปด้วย

ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยให้เด็กมัธยม ได้เลือกเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยฯ ทำการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัวถังและสีรถยนต์ คอมพิวเตอร์ การบัญชี     การโรงแรม อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป์ เสริมสวยและตัดผม ดนตรี เป็นต้น ซึ่งมีเด็กสนใจเข้าเรียนตามสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก

news20102560 kpc 1 1

news20102560 kpc 2

news20102560 kpc 3

news20102560 kpc 4

news20102560 kpc 6

news20102560 kpc 7

news20102560 kpc 5

news20102560 kpc 1


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 พ.ย. 2562 12:22
พนักงาน ทต.ดอนจานเดือดร้อนหนัก ร้องศูนย์ดำรงธรรม เหตุรักษาการนายกฯไม่เซ็นเช็คเบิกจ่ายเงินเดือน


เช้าวันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

23 ต.ค. 2560 15:46
เตือน!

วันนี้ (23 ต.ค. 60) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน [ ... ]

10 ก.พ. 2564 11:55
2 ยักษ์ใหญ่ “เสี่ยน้อยบ้านโฮม” “ดาบชาติ ช.การช่าง” น้อมนำศาสตร์พระราชาจับมือเนรมิตที่นาแปลงใหญ่เป็น โคก หนอง นา เตรียมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์


เสี่ยน้อยบ้านโฮม นักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network