0
0
0
s2smodern

news29092560 0 2

          ครูคำกอง พิณพงษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สอนที่โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จะมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ได้เปิดเผยเหตุผลที่ได้สร้างสนามเด็กเล่นมอบให้โรงเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า “แรงบันดาลใจ คิดห่วงใยลูกศิษย์ทุกคน กลัวศิษย์ไม่มีระเบียบวินัย ไม่รู้จักแบ่งปัน ไม่รู้จักให้อภัย ไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ จึงได้ทำเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีพื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย มีพื้นที่เล่นกันเป็นกลุ่มกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เด็กเกิดรอยยิ้มและความสุข โดยได้อาศัยแรงจากบุตรชายที่เป็นครูสอนสาขาช่างเชื่อมโลหะ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และลูกหลาน ได้ร่วมกันสร้างเพื่อมามอบให้โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาในครั้งนี้”

          โดยในวันนี้ (29 ก.ย. 60) โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ครูคำกอง พิณพงษ์ เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีและความผูกพันอันดีแก่ครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งครูคำกอง พิณพงษ์ ก็ได้ทำการมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียผดุงราษฎร์วิทยา โดยมีนายพีรวัฒน์ วงษ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน รับมอบ โดยครูคำกองฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานมุฑิตาจิตไว้ว่า “จากใจผู้เกษียณอายุราชการ ดิฉันขอขอบพระคุณท่าน ผอ.พีรวัฒน์ วงษ์พรม คณะครู นักการภารโรง นักเรียนทุกคน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมใจกันจัดงานมุฑิตาจิตในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญตลอดไป คิดสิ่งไหนขอให้ได้ดั่งใจคิดทุกท่านเทอญ”

สำหรับประวัติของครูคำกอง พิณพงษ์ เกิดที่บ้านเลขที่ 23 บ้านหนองแสง ต.บึงนาเรียง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จบการศึกษา ค.บ.จิตวิทยา

ประวัติการรับราชการ
- พ.ศ. 2521 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2521 ที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
- พ.ศ. 2522 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนห้วยมะทอ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
- พ.ศ. 2523 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนหนองแสงวิทยา อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง อยู่ 7 ปี
- พ.ศ. 2532 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ด้วยที่เป็นห่วงลูก อยากให้ลูกได้เรียนที่ดี ๆ เลยได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ในตัวอำเภอยางตลาด เพื่อให้ลูก ๆ สะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
- พ.ศ. 2545 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา จนถึงปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นในระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ
- พ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับ 1 สาขาอนุบาล ที่ สปอ.ห้วยเม็ก
- พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับ 1 สาขาอนุบาล ที่ สปอ.ยางตลาด
- พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาอังกฤษ เป็นครูแกนนำบุคลากรทางการศึกษา ที่ สปอ.ยางตลาด
- พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลครูดีเด่นคณิตศาสตร์ และเป็นครูแกนนำบุคลากรทางการศึกษา ที่ สปอ.ยางตลาด
- พ.ศ. 2554 ได้รับโล่เกียรติยศระดับประเทศ สาขาครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย

          ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ จึงขอสดุดีคุณครูคำกอง พิณพงษ์ ที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ จัดทำสนามเด็กเล่นมอบให้ลูกศิษย์ ถือเป็นแม่ครูตัวอย่างที่ควรได้รับการยกย่อง และถือเอาเป็นแบบอย่างที่ไม่ว่าจะอยู่ในห้วงเวลาของการทำหน้าที่ครู หรือแม้แต่จะสิ้นวาระตามวิถีราชการแล้ว แต่ก็ยังคงมีความเป็นครูอยู่ติดตัวตลอดไป และขออวยพรให้พ่อครู แม่ครู ที่มีกำหนดจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 นี้ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของลูกหลานและลูกศิษย์อย่างยาวนานต่อไป

news29092560 0 5

news29092560 0 10

news29092560 0 9

news29092560 0 3

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

24 ก.พ. 2562 11:03
กาฬสินธุ์อากาศร้อนทะลุ 38 องศาฯ ทำหาดดอกเกด เขื่อนลำปาวคึกคัก


วันที่ 23 ก.พ. 2562 จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

26 พ.ย. 2562 13:23
เอไอเอสเปิดให้บริการ เอไอเอส ช็อป สาขาเซ็นทรัพลาซ่า อุดรธานี


เอไอเอส โดย นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ ... ]

11 ต.ค. 2560 11:47
จับสึกรักษาการเจ้าอาวาสวัดดัง หลังเจ้าหน้าที่ปกครองเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจพบยาบ้าซุกในกุฏิ

เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network