0
0
0
s2smodern

news25092560 ktc 17

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นำทีมโดยคุณวราวุธ พันธ์บุญมี ตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประธานจัดงานศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน , ดร.ธงชัย อรัญชัย รองประธานฯ , ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ เลขาฝ่ายดำเนินการจัดงานฯ รุ่นที่ 14 ได้ดำเนินการจัดงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ ท่านครูคำไปร์ ฝูงที ในวาระเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานจำนวน 150 คน พร้อมคณะครูอาจารย์ และผู้บริหารที่เคยสั่งสอนศิษย์เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ , นายดำรงเดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม , นายสาคม คันธโกวิท ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม , นายสุวิทย์ ตรีรัตนเศวต อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ , นายสุเทพ ชัยมงคล อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ครูช่างกลโรงงานรุ่นแรก) , นายพงษ์ดิตร วิริยพลปรีชา อดีตครูช่างกลโรงงาน , นายรักชาติ วิจันทมุข หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (คนปัจจุบัน) และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

          นายวราวุธ พันธ์บุญมี ประธานจัดงานศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า งานคืนสู่เหย้าฯ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และร่วมสืบสานประเพณีการมุฑิตาจิตแด่ครูอาจารย์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ แนะแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อให้แก่ศิษย์รุ่นปัจจุบันไปด้วย

          ซึ่งแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นระยะเวลามาแล้ว 37 ปี ได้ผลิตศิษย์เก่าจำนวนมาก ที่ได้จบออกมาแล้วมีหน้าที่การหลากหลายอาชีพ บ้างก็รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยในปี 2561 ตัวแทนศิษย์รุ่น 3 และรุ่น 8 รับจะเป็นฝ่ายจัดงานศิษย์เก่าต่อไป

news25092560 ktc 5

news25092560 ktc 32

news25092560 ktc 4

news25092560 ktc 14

news25092560 ktc 16

news25092560 ktc 30

news25092560 ktc 22

news25092560 ktc 26

news25092560 ktc 29

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

23 ต.ค. 2560 08:05
ครอบครัวน้องมิกผู้ป่วยเกล็ดเลือดต่ำ ขอบคุณผู้ใจบุญที่ช่วยแชร์ข่าวและบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

หลังจากที่นางวิลาวัลย์ กำจร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ [ ... ]

07 ม.ค. 2562 13:40
ถนนลาดยางใหม่แตกเป็นขุย-ฝุ่นคลุ้ง ชาวบ้านเดือดร้อนหนักหวั่นเกิดอุบัติเหตุ วอนผู้ใหญ่ตรวจสอบ


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องการทำถนนลาดยาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network