0
0
0
s2smodern

news09092560 ksu 1กาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

          วันนี้ ( 9 ก.ย. 59 )  ที่ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมอาจารย์ นักศึกษา ได้จัดงานครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และเหล่าคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย  จากนั้นมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้นำนักศึกษา มอบทุนการศึกษา  และพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร            ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบและทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ความว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สำหรับการขับเคลื่อนระบบการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นั้น  ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่งในสภาวะที่บริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

          ซึ่งการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ จะเป็นการปรับปรุงการดำเนินการ และเป็นการลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

news09092560 ksu 3

news09092560 ksu 9

news09092560 ksu 5

news09092560 ksu 2

news09092560 ksu 6

news09092560 ksu 7

news09092560 ksu 8

news09092560 ksu 4

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 มี.ค. 2563 10:47
AIS ส่งแพ็กเกจ WORKING FROM HOME และโซลูชัน เพื่อคนไทยและองค์กรทุกขนาด พร้อมทำงานจากบ้านได้ง่ายๆ อุ่นใจกว่าเดิม


เอไอเอส เดินหน้าสนับสนุนคนไทยทุกกลุ่มและผู้ประกอบการพร้อมองค์กรธุรกิจทุกขนาด [ ... ]

19 ก.ย. 2563 12:35
เขื่อนลำปาวฝากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด หลังพบพายุโนอึลหอบฝนมาน้อย ล่าสุดมีน้ำในอ่างเพียง 38.7 %


นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว [ ... ]

26 ธ.ค. 2560 17:15
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ความอยู่รอดของเกษตรกรต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9


นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network