0
0
0
s2smodern

news09092560 ksu 1กาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

          วันนี้ ( 9 ก.ย. 59 )  ที่ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมอาจารย์ นักศึกษา ได้จัดงานครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และเหล่าคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย  จากนั้นมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้นำนักศึกษา มอบทุนการศึกษา  และพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร            ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบและทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ความว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สำหรับการขับเคลื่อนระบบการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นั้น  ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่งในสภาวะที่บริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

          ซึ่งการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ จะเป็นการปรับปรุงการดำเนินการ และเป็นการลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

news09092560 ksu 3

news09092560 ksu 9

news09092560 ksu 5

news09092560 ksu 2

news09092560 ksu 6

news09092560 ksu 7

news09092560 ksu 8

news09092560 ksu 4

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 ส.ค. 2563 15:14
ชาวบ้านร่วมทำบุญข้าวประดับดิน สืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ


เช้าวันนี้ (18 ส.ค. 2563) บรรยากาศที่วัดป่าไม้แดง [ ... ]

03 มี.ค. 2563 11:40
สมัครด่วน!! สนามบินสุวรรณภูมิรับสมัคร พนง.ขนถ่ายสัมภาระ 50 อัตรา เงินดี-โอทีเพียบ


สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานขนถ่ายสัมภาระ [ ... ]

30 ธ.ค. 2560 09:46
พิพิธภัณฑ์สิรินธรคืนความสุขให้ประชาขน เชิญเที่ยวฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่


กรมทรัพยากรธรณี โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธร [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network