>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

30 ก.ย. 2562 15:20
กองทุนหมู่บ้านดงบังเข้มแข็ง พร้อมยกระดับเป็นสถาบันการเงินประชาชน


คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน [ ... ]

24 ก.พ. 2561 14:14
กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5 จาก 9 จังหวัดภาคอีสาน เน้นให้ความรู้ด้านนโยบายเร่งด่วนลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน


สำนักงานกิจการยุติธรรม  อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ ... ]

13 ก.ค. 2563 09:51
เปิดแล้ว! วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เรียนเสาร์-อาทิตย์


วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network