>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

10 เม.ย. 2563 12:20
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์คัดกรองเข้มผู้มาติดต่องาน พร้อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19


นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ [ ... ]

21 ม.ค. 2563 14:40
หนึ่งเดียวในกาฬสินธุ์! ประเพณีสู่ขวัญควาย พร้อมร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ สัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองที่มีบุญคุณกับชาวนาไทย


หนึ่งปีมีครั้งเดียว หนึ่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

03 พ.ค. 2562 10:48
เอไอเอส เตรียมให้บริการ FREE WIFI พร้อมจัดรถอำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางร่วมงานมหามงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network