0
0
0
s2smodern

news11092562 htkpc 4
นักศึกษาสาขาการโรงแรม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 นำเสนอ 7 โครงการดีเด่น ด้านการเรียนสายอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 ณ ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel Management) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสาขาวิชาการโรงแรม ถ่ายทอดเป็นโครงการ 7 บูธ โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา

นายเสรฏฐวุฒิ จ่าเขียว ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า สาขาวิชาการโรงแรมได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของชั้นปีที่ 1 , 2 และ 3 เช่น รายวิชาการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง เครื่องดื่มเพื่อการค้า อาหารเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท่องเที่ยว จึงทำให้เกิดการบูรณาการในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในวันนี้เกิดขึ้น ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมทั้ง 3 ชั้นปี ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 18 คน , ชั้นปีที่ 2 จำนวน 13 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน โดยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ใช้กระบวนการเรียนแบบ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมการนำเสนอผลงานในทุกขั้นตอน และได้นำประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานประกอบการจากโรงแรมมายเขาหลัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.พังงา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้เรียนรู้มาร่วมถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในวันนี้ คือ นิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยแบ่งเป็นบูธการนำเสนอออกเป็น 7 บูธ ประกอบด้วย บูธโครงการภัตตาคารของหวานขนมไทย , บูธโครงการลาบทอดของดีแดนอีสาน , บูธโครงการขนมหวานแบบไทยประยุกต์ , บูธโครงการน้ำสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ , บูธโครงการเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ , บูธโครงการจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านอีสาน และบูธโครงการ Virgin Mojito ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

นอกจากนั้นยังมี 2 บูธ นำเสนออาหารว่างในระบบธุรกิจไทยในปัจจุบัน คือ การนำเสนออาหารว่างขนมจีบไทยและการทอดมันฝรั่งในระบบธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมในวันนี้อยู่ในการควบคุมดูแลและแนะนำโดยครูในสาขาวิชาการโรงแรม 3 คน ประกอบด้วย ครูจงจินต์ บุญไชยแสน , ครูอมรรัตน์ ไชยวงษ์ และครูวรกมล ภูมิภักดิ์ และในช่วงพิธีเปิดงานยังมีโชว์การแสดงชงเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอย่างสนุกสนาน มีอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ได้ชิมตลอดงานอีกด้วย

news11092562 htkpc 9

news11092562 htkpc 8

news11092562 htkpc 6

news11092562 htkpc 3

news11092562 htkpc 1

news11092562 htkpc 2

news11092562 htkpc 7

news11092562 htkpc 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

27 มิ.ย. 2563 08:24
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเทอม


วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ [ ... ]

26 ก.ย. 2562 13:12
ร้านขายต้มเส้นริมทางในตำนานขายมานานกว่า 14 ปีราคาเริ่มต้น 10 บาท พร้อมเมนูเด็ดเต้าส่วนอันหอมหวาน

ในช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลง ทำให้ประชาชนต่างต้องหาอาหารที่ทานอุ่น [ ... ]

27 มิ.ย. 2563 09:17
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา โรงเรียนบัวขาว


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบัวขาว [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network