0
0
0
s2smodern

ksnews27072560 2

          นายสมเดช วันชูเสริม อดีตข้าราชการครูโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมและได้ เกษียน อายุราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนั้นได้คิดหาอาชีพในวัยเกษียนและพอมีที่นาตัวเองอยู่แล้วจึงได้เอาอาชีพที่ตนเองรัก และเป็นอาชีพที่ยั่งยืนพออยู่พอกินพอเพียงให้กับตัวเอง และประกอบกับตำบลเจ้าท่าได้ส่งเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  วัดป่านาคำ  ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าคณะตำบลจุมจัง ได้บรรยายเรื่อง หลุมพอเพียง เป็นแนวทางการทำเกษตรผสมผสานในแบบรวมหลุม ช่วยให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากหนี้สินในระบบทุนนิยมมาแล้วหลายราย จากที่เคยกู้หนี้สหกรณ์ฯ ก็สามารถปลดหนี้ได้ภายในหนึ่งปีหลังจากนำเอาแนวทางหลุมพอเพียงไปใช้อย่างจริงจัง หลุมพอเพียง เป็นการนำเอาพืชหลายๆชนิดมาปลูกรวมกันในพื้นที่ ๒ × ๒ เมตร ใน ๑ ไร่จะทำได้ ๑๐๐ หลุม ในแต่ละหลุมจะมีพืช ๔ ชนิด พระอาจารย์จะเรียกพืชแต่ละชนิดว่า  พี่เลี้ยง ๑ … ยืนต้น ๔ … ฉลาด ๕ … ปัญญาอ่อน ๑๐

พี่เลี้ยง ๑ หมายถึง … ให้ปลูกพืชพี่เลี้ยงเป็นร่มเงา ให้ความชุ่มชื้น พระอาจารย์พบว่ามี ๒ ชนิดคือ กล้วย และตะขบ

ยืนต้น ๔ หมายถึง … ให้ปลูกพืชยืนต้นเอาไว้ทั้ง ๔ มุม โดย ๓ มุมจะต้องเป็นไม้ใช้สอย เช่น ยางนา ไม้สัก ประดู่ ฯลฯ และอีก ๑ มุมให้ปลูกไม้ผล เช่น ขนุน เงาะ ทุเรียน

ฉลาด ๕  หมายถึง … ให้ปลูกพืชที่เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องคอยดูแลอะไรมากมายก็อยู่ได้ ถึงแม้จะมีอายุไม่ยืนแต่อย่างน้อยต้อง ๕ -๑๐ ปี เช่น มะละกอ

ปัญญาอ่อน ๑๐ หมายถึง … ให้ปลูกพืชผักที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ตั้งแต่เกิดจนตายเราต้องดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันตลอด เช่น พริก มะเขือ คะน้า ผักกาด ผักชี

          โดยรวมแล้ว การทำหลุมพอเพียง คือ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกพืชหลายระดับเพื่อให้เกื้อกูลกัน เมื่อรดน้ำดูแลพืชในหลุม ก็จะทั่วถึงกันทั้งหมด นอกจากนี้พระอาจารย์ยังสอนให้ทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย และได้นำความรู้ที่ได้มาจากการไปอบรมมาริเริ่มปฏิบัติโดยนำที่ดินที่เคยปลูกข้าวมาปรับเปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลาโดยมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ของตัวเองแบ่งออกเป็นสวนและบ่อเลี้ยงปลาและปลูก

          พืชผักทุกอย่างในที่ดิน ๑ ไร่  บริเวณริมหนองปราการ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย  ปลูกเพื่อกินในครอบครัวของตนเองเหลือกินก็แบ่งพี่น้องเพื่อนบ้านและก็ส่งต่อและขาย จากการที่เป็นต้นแบบของโครงการหลุมพอเพียงของพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าคณะตำบลจุมจัง  ก็ได้มีสมาชิกในตำบลเจ้าท่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี

ksnews27072560 1

ksnews27072560 3

ksnews27072560 4

ksnews27072560 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

23 มี.ค. 2563 15:34
แมววิ่งตามจับนกไปบนต้นไม้ แต่ลงเองไม่ได้ ก็ต้องพึ่งพี่ๆ หน่วยกู้ภัยหละงานนี้


งานนี้คนรักสัตว์ต้องดูไว้เลย ต้องอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของตัวเองเพ่นพ่าน [ ... ]

06 มี.ค. 2561 11:18
กาฬสินธุ์ประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว 6 อำเภอ


กาฬสินธุ์ ประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว [ ... ]

05 พ.ค. 2563 13:26
โค้ชต๋องกาฬสินธุ์เอฟซี สละของสะสมแสนหวง ออกเปิดประมูลนำทุกบาทช่วยต้านโควิด-19 พร้อมเชิญชวนซุปตาร์กาฬสินธุ์จากอดีต-ปัจจุบันร่วมด้วยช่วยกัน


เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 63 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกิดเรื่องดี [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network