0
0
0
s2smodern

news06012561 prd nbt 12
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยระบบน้ำหยดช่วยเหลือการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่โครงการฝายห้วยค้อตอนล่าง บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (6 มกราคม 2561) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยระบบน้ำหยดช่วยเหลือการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่โครงการฝายห้วยค้อตอนล่าง บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ตามการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล "กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019”ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้เมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับโครงการฝายห้วยค้อตอนล่างเกิดจากการร้องขอของราษฎรที่ต้องการให้สร้างฝายทดน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้เสนอแผนงาน-โครงการขึ้นมาเพื่อขอรับงบประมาณจากจากกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ และได้รับงบประมาณในการดำเนินการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 จำนวน 30 ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 500 ไร่ จำนวนประชากร 234 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลนาโกและใกล้เคียง

ในปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยระบบน้ำหยด โดยทำแปลงนำร่องพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดโดยพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 จุด พื้นที่ 13 แปลง รวม 46 ไร่ พืชที่เข้าไปส่งเสริมเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน พริกแตงโม มันเทศญี่ปุ่น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับ ว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเป็นห่วงและหวังดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้วางแนวทางการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล "กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019”โดยมีเป้าหมายในปี 2019 หรือ ปีหน้าคนกาฬสินธุ์จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

news06012561 prd nbt 11

news06012561 prd nbt 13

news06012561 prd nbt 14

news06012561 prd nbt 10 

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

30 มิ.ย. 2564 18:16
AIS 5G พร้อมเปิดประสบการณ์ลูกค้าสู่จินตนาการไม่รู้จบ สวัสดี Disney+ Hotstar ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS


AIS 5G พร้อมเปิดประสบการณ์ลูกค้าสู่จินตนาการไม่รู้จบ [ ... ]

28 ก.ค. 2560 14:04
พิพิธภัณฑ์สิรินธรสร้างเครือข่ายเยาวชนพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น

กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต [ ... ]

19 ธ.ค. 2560 15:33
ชาวเขาวงวอนติดไฟเตือนแยกอันตราย ก่อนเกิดอุบัติเหตุสร้างความสุญเสียครั้งใหญ่


ชาวเขาวงวอนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือติดตั้งสัญญาณไฟจราจร [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network