news14072560 1

(14/07/60) นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เข้าเยี่ยมชม ตลาดนัดเกษตรกร ที่จัดขึ้นที่บริเวณหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดการขายแก่กลุ่มเกษตรกร และเป็นช่องทางในการซื้อพืชผักปลอดสารพิษของข้าราชการและประชาชน โดยมีการเปิดขายในทุกวันอังคาร 

          นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   กล่าวว่า สำหรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งนี้  เป็นการรวมตัวของเกษตรกรทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของสินค้า ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

           ซึ่งจากการสังเกตการณ์ สำรวจและสอบถามของ ผู้ขายมีหลากหลาย เช่น กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษหนองเลิงเปือย ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปราณีต ตำบลไผ่ ภูริทัศน์ฟาร์ม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด สาครฟาร์ม บ้านค้อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด กลุ่มผู้แปรรูปเนื้อสัตว์นาจารย์ กลุ่มแปรรูปปลา ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ และอีกหลายกลุ่ม  ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพึงพอใจมาก และสามารถมาร่วมได้ทุกสัปดาห์ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หลายราย  และประชาชน ต่างก็มีความพึงพอใจ เพราะนอกจากได้ซื้อผักปลอดสารพิษทุกสัปดาห์แล้ว ยังอยู่ใกล้ที่ทำงาน ในบริเวณเดียวกัน ทั้งศาลากลาง อำเภอเมือง องค์การโทรศัพท์ โรงพยาบาล ศาล สถานีตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

news14072560 2

news14072560 3

news14072560 4

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

31 ก.ค. 2564 14:24
เจ้าของโคก หนอง นา ร้องเพลงสร้างสีสันกลางทุ่ง แทนคำขอบคุณเพื่อนบ้านที่ช่วยลงแขกดำนาท่ามกลางสายฝน


ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านดอนกลอย [ ... ]

25 ก.ค. 2561 14:06
ท้องถิ่นกาฬสินธุ์จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลได้กว่า 15 ตัน


วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุม 80 พรรษา [ ... ]

24 มี.ค. 2563 13:01
เอไอเอส ชวนคนไทย ร่วมส่งกำลังใจให้แพทย์และพยาบาล เหล่านักรบเสื้อขาว สู้ภัย COVID-19


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network