0
0
0
s2smodern

9931

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายเสณีย์ อรรคชัย เกษตรประจำตำบลดงสมบูรณ์ พร้อมด้วยนางสายบัว อุ่นทะยา พัฒนากรประจำตำบลดงสมบูรณ์ นายผจญ พยุงแสนกุล กำนันตำบลดงสมบูรณ์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและพี่น้องชาวตำบลดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดโครงการ “ส่งเสริมการใช้วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี " เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"

วัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมีแรงงาน จำนวน ๕๐๐ คน ในการเข้าร่วมโครงการ เมื่อเสร็จโครงการจะทำให้ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ของตำบลดงสมบูรณ์ จะได้รับวัสดุปรับปรุงดินไปหมู่บ้านละ ๕๕๐ กระสอบ ซึ่งทำให้ชาวบ้านในเขตตำบลดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

10507

10509

10527

10522

9935

จ่าเผิ่งกาฬสินธุ์ /รายงาน

0
0
0
s2smodern