>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 มี.ค. 2561 11:19
ภาคีเครือข่ายกาฬสินธุ์จับมือฝึกอาชีพให้นักโทษเด็ดขาด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ


เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

16 พ.ค. 2562 10:10
อบจ.กาฬสินธุ์ มุ่งเน้นสร้างสรรค์ด้านการศึกษา คัดเลือกนักเรียนดีเด่นไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

27 พ.ค. 2562 16:37
เป็นบุญตาที่ได้มาดูงานบุญบั้งไฟบ้านโพน อลังการขบวนแห่แพรวากาฬสินธุ์ ณ ถิ่นภูไท


นี่คือความร่วมมือและความสามัคคีของหมู่บ้านเล็ก [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network