เลือกรูปแบบการค้นหา:
ค้นหาเฉพาะ:

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

29 ก.ค. 2563 16:36
จิตอาสาเมืองน้ำดำร่วมใจพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ


จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแก้ไขปัญหาผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ [ ... ]

28 พ.ย. 2563 09:07
ม.กาฬสินธุ์ ลุยงานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน  เตรียมนำร่องหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขความยากจน


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ [ ... ]

03 ส.ค. 2561 11:37
เขื่อนลำปาวเร่งระบายน้ำออกวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักชลประทานที่ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network