0
0
0
s2smodern

news21022561 kamn 1
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ประกาศเดินหน้าพัฒนากาฬสินธุ์ในทุกมิติ เน้นการนำเสนอข่าวสร้างความเข้าใจสานฝันนโยบายภาครัฐให้กาฬสินธุ์โมเดลแฮปปี้เน็ตเกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมชาร์ลองบูทรีค โรงแรมชาร์ลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561  ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ กอ.รมน.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อประชุมได้เน้นการสร้างความเข้าในในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่องของความปรองดองเกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดจนตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะโครงการกาฬสินธุ์โมเดลแฮปปี้เน็ตให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการนี้ฯ ในงบประมาณประจำปี 2561 ภารกิจของ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ คือการทำงานแบบคู่ขนานร่วมกันกับทุกหน่วยงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะรับนโยบายจากส่วนกลางและในส่วนของทางจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองตามนโยบายรัฐบาล และการสร้างสังคมให้มีความสุข สื่อมวลชนจึงถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงาน การนำเสนอข้อมูล ที่ถูกต้อง เป็นธรรมสร้างสรรค์สังคม จึงเป็นสิ่งที่ กอ.รมน. คาดหวัง เพราะสื่อมวลชนคือกระบอกเสียงสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากส่วนกลาง สื่อท้องถิ่น รวมไปถึงวิทยุและโทรทัศน์ ตามแผนงานที่ผ่านมาได้ฝึกให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย และที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งการฝึกวินัย อบรม ให้ประชาชนเกิดวินัยเพื่อการพัฒนาซึ่งคาดหวังว่าอนาคตจะเกิดขึ้นในทุกมิติ

ด้าน พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ในฐานะรอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ (ฝ่ายตำรวจ)กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง เพราะถือเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและให้สังคมมีความสงบสุข ในกรณีนโยบายของรัฐให้เชื่อว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกาฬสินธุ์โมเดลแฮปปี้เน็ต คือโครงการใหญ่ที่สื่อมวลชนมีบทบาทเข้ามาร่วมอธิบายถึงความสำคัญ ในส่วนของตำรวจก็จะทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

news21022561 kamn 2

news21022561 kamn 3

news21022561 kamn 4

news21022561 kamn 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

13 พ.ย. 2560 11:04
จิตอาสาเมืองน้ำดำ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง

จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

15 พ.ย. 2562 12:03
ชาวบ้านหันมาปลูกผักกวางตุ้งส่งขายกรุงเทพฯ รับรายได้ 3 พันบาทต่อวัน


ชาวบ้านหันมาแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกผักกวางตุ้งส่งขายกรุงเทพฯ [ ... ]

12 พ.ย. 2563 14:45
รอง ผบ.มทบ.23 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 10 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. พ.อ.กฤติพงศ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network