0
0
0
s2smodern

news07042563 shkaskks 1
สืบเนื่องจากวันที่ 5 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมาที่เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอข่าวเรื่อง “ธ.ออมสินสุดยอดพักชำระหนี้อัตโนมัติ วอน ส.ออมทรัพย์ครูเมืองน้ำดำเอาเป็นแบบอย่าง ออกมาดูแลพ่อ-แม่พิมพ์ของชาติช่วงวิกฤตโควิด-19” โดยมีเนื้อหาว่า ““โควิด-19 กระทบทุกภาคส่วน” สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความวิตกกังวลให้กับคนทั่วโลก เมื่อยังพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ออกมาตรการ วิธีการ แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ทั้งทางด้านการดูแลด้านสาธารณสุข การศึกษา ให้ประชาชนได้รับความรู้ข่าวสารด้านวิธีการป้องกันตัวให้ห่างจากโรคระบาดที่เป็นอยู่ ล่าสุดสถาบันทางการเงินอย่างธนาคารออมสิน ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2563 และยังมีมาตรการพักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน ในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 ด้วย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ยังไร้มาตรการที่ชัดเจนออกมาดูแลสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์จากสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ถึงการทำงานที่ไม่ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันอยู่ในขณะนี้”

โดยได้อ้างอิงข้อมูลจาเฟสบุ๊กชื่อ “มนุยษ์ไมค์ เชิดชัย ขายที่ดิน” ได้โพสต์ข้อความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พวกคุณได้ผลประโยชน์กับครูมามากแล้ว ยุคโควิด19 พวกคุณจะไม่คืนความสุขให้ครูบ้างหรือไร (ผลประโยชน์มันเลยอะ) โดยเจ้าของเฟสบุ๊กดังกล่าว ได้เปิดเผยว่า ขนาดธนาคาร  และสินเชื่อ  บ้าน  รถยนต์  ยังออกมาขานรับนโยบายของรัฐบาลในการพักชำระหนี้ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูของจังหวัดกาฬสินธุ์เรา ยังไม่มีการขยับ ออกมาตรการที่ชัดเจนออกมาเยียวยาพ่อครูแม่ครูที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งตนเองไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มา แต่ก็ได้ไปสอบถามผู้รู้ด้านนี้ ก็พอทราบคร่าว ๆ มาว่า สหกรณ์ได้ไปยืมเงินกู้แล้วมาปล่อยกู้ให้สมาชิกเพื่อได้ผลกำไร แต่เมื่อมองไปยังสหกรณ์จังหวัดอื่น ๆ เช่น ภูเก็ต นครราชสีมา ก็ยังมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์อย่างชัดเจน แต่จังหวัดกาฬสินธุ์เรายังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนออกมาช่วยเหลือสมาชิกได้เลย ถ้าสหกรณ์ฯ มีความจริงใจควรขานรับนโยบายของรัฐบาลออกมาใช้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกอย่างชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้ จึงขอฝากให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ช่วยเร่งปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เป็นอยู่ในระหว่างนี้อย่างเร่งด่วนด้วย โดยได้ทำการ” ที่ทำการเผยแพร่คลิปในวันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งเมื่อแอดมินได้นำมาทำการเผยแพร่ผ่านเพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ ก็ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดวันนี้ 7 เม.ย. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ที่ 010/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเนื้อหาว่า “ตามที่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ที่ 009/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นไม่เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ข้อ 66. และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ในการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2563 ประกอบประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จึงประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ที่ 009/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
2. ให้สมาชิกหยุดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เว้นแต่สมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนตามปกติ ให้แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563
3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากเดิมร้อยละ 7.00 บาทต่อปี เหลือร้อยละ 6.75 บาทต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ลงนามโดย นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

07 เม.ย. 2562 12:34
กาฬสินธุ์ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย


จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  [ ... ]

01 พ.ย. 2562 11:11
พบแล้ว! แหล่งผลิตแตงโมแปลงใหญ่กว่า 200 ไร่ ธุรกิจเงินล้านของชาวดอนยานาง


ชาวดอนยานางพาชมธุรกิจเงินล้าน อาชีพหลักที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นทำไร่แตงโมขายสร้างรายได้งาม [ ... ]

26 ต.ค. 2562 14:05
หนุ่มผู้รับเหมาขับรถชนที่กั้นถนนเสียหลักแหกโค้งตกข้างทาง


เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกรัชนาถ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network