0
0
0
s2smodern

news26022562 jpskdks 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “จับปูใส่กระด้ง” เปิดพื้นที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมดนตรีในสวน ฮูปแต้มอีสาน  ประติมากรรมไดโนเสาร์ไม้ไผ่ และกิจกรรมศิลปะดาวธุง จากดาวเทียมที่ใช้แล้ว

ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กิจรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “จับปูใส่กระด้ง” ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีเด็กและเยาวชนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม

news26022562 jpskdks 2

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ปัจจุบันเด็ก เยาวชน ได้นำแนวคิดกระแสนิยมเป็นวิถีของตนเองมากขึ้นตามเทคโนโลยีทีทันสมัย ซึ่งหลายแนวคิดก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมทำให้เด็ก เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และกำลังเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนหลายเดือนทำให้เด็กๆต้องหากิจกรรมสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เด็ก เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน “จับปูใส่กระด้ง” ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง  ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เป็นพื้นที่แสดงผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ภายในงานมีกิจกรรมดนตรีในสวน  กิจกรรมฮูปแต้มอีสาน  ประติมากรรมไดโนเสาร์ไม้ไผ่ และกิจกรรมศิลปะดาวธุง สร้างสรรค์จากดาวเทียมที่ใช้แล้ว โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เชี่ยวชาญด้านดนตรี ศิลปะ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

news26022562 jpskdks 3

news26022562 jpskdks 4

news26022562 jpskdks 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 ก.ย. 2561 14:46
ชาวสารพัดช่างพร้อมใจจัดพิธีเชิดชูเกียรติสุดยอดนักกีฬาคว้า “เหรียญทองแรกในรอบ 37 ปี”


ชาวสารพัดช่างพร้อมใจจัดพิธีเชิดดชูเกียรติสุดยอดนักกีฬาคว้า [ ... ]

01 ก.ค. 2562 17:34
เขื่อนลำปาวเริ่มปล่อยน้ำเสริมน้ำฝนให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกข้าวนาปีแล้ว แนะให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้จักแบ่งปัน


วันนี้ 1 ก.ค. 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว [ ... ]

13 มี.ค. 2563 13:07
AIS Business ผนึก Microsoft เสริมศักยภาพภาคธุรกิจไทย ให้เชื่อมต่อคลาวด์ได้เร็วกว่า เสถียรกว่า ด้วยมาตรฐานระดับโลก จากบริการโครงข่ายเชื่อมต่อเฉพาะองค์กร Azure ExpressRoute รายแรกของประเทศ


AIS Business ประกาศความร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network