0
0
0
s2smodern

news25102564 spmtc10 5
ฝ่าย CSR หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้มีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือปัญหาสังคมในระดับหนึ่ง โดยการชักนำให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้หันหันมาเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ไปหมกมุ่นอบายมุขทั้งปวงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ก้าวขึ้นไปในระดับประเทศต่อไปในอนาคต

news25102564 spmtc10 4

หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ร่วมกับ หจก.ซูซูกิ กาฬสินธุ์ออโต้คาร์ โดย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการฯ จึงได้มอบหมายให้ทีม CSR จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ “สุพัฒน์มอเตอร์ & ซูซูกิ คัพ ครั้งที่ 10” รุ่น VIP 38 ปีขึ้นไปขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีใจรักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังการกีฬาแก่ประชาชนให้หลีกไกลจากยาเสพติด ไม่ไปมั่วสุมอบายมุขและสิ่งโสมมต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง

news25102564 spmtc10 3

โดยฟุตบอลรายการสุพัฒน์มอเตอร์ & ซูซูกิ คัพ ครั้งที่ 10 ได้จัดการแข่งขันในเดือนตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันเป็นทีมไร่ภูกาบเพชรครองแชมป์ร่วมกับทีมสมเด็จโชคดี, หอพักจันทร์เพ็ญ ได้อันดับ 3 ส่วนทีมสนาม 3 ได้อันดับ 4 ภายใต้มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จัดการแข่งขันในระบบปิด อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันในสนามจำกัดจำนวน

news25102564 spmtc10 2

โดย หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ กรุ๊ป มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำโครงการ “การร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์” ที่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ากีฬา จะเป็นศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น อาทิเช่น การสนับสนุนคนเก่งทางด้านการกีฬาฟุตบอลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ห่างไกลยาเสพติดไปอีกทางด้วย

“สุพัฒน์มอเตอร์ ร่วมสร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง และมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์”

news25102564 spmtc10 1

news25102564 spmtc10 6

news25102564 spmtc10 7

news25102564 spmtc10 8

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

29 ก.ค. 2564 15:45
AIS Business เปิดให้บริการ Open Source Support Service บน Local Cloud เป็นครั้งแรกในไทย

AIS Business เปิดให้บริการ Open Source Support Service บน Local Cloud [ ... ]

05 ต.ค. 2561 18:05
กาฬสินธุ์ตั้งกรรมการสอบวินัยพร้อมชงเรื่องปลดนายกดงลิง เหตุเชิดเงินกองทุนหมู่บ้าน


จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งกรรมการสอบวินัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงลิง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network