0
0
0
s2smodern

news23102564 aknhst 3
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักกระจายเกือบทั้งพื้นที่ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ความจุอยู่ในเกณฑ์ 80-100%  มี 1 แห่งที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% คืออ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ.เมือง 102.10% ซึ่งได้เร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพ โดยไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำต่อไป ,ปริมาณน้ำอ่างฯพระราชดำริ อยู่ในเกณฑ์ 60-80% สถานการณ์ปกติ

news23102564 aknhst 2

ล่าสุด ที่จุดเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้สถานการณ์ให้กับภาคประชาชน สะพานห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปักธงสีแดง แจ้งสถานการณ์น้ำอยู่ในขั้นวิกฤติ เพราะอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน มีระดับน้ำ +150.80  ปริมาณน้ำ 3.722 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 104.85% เกินความจุอ่าง ซึ่งทางโครงการฯ กำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้เครื่องจักร รถแม็คโคร กำจัดวัชพืช ทั้งผักตบชวา เพื่อเตรียมเปิดทางระบายน้ำต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน ให้ติดตามการรายงานสถานการณ์น้ำจากโครงการชลประทานกาฬสินธุ์อย่างใกล้ชิด ทางเพจ “โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

news23102564 aknhst 1

news23102564 aknhst 4

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณสุดารัตน์ สำราญสม

0
0
0
s2smodern