0
0
0
s2smodern

news20032563 acwkscv 1
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันโรคระบาด ไวรัสโควิด-19 โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือ แม่ไก่ ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลฆ่าเชื้อไวรัสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีเป้าหมายผลิตหน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้น เจลล้างมือ 1,110 ขวดในเบื้องต้น และจะขายผลการผลิตไว้แจกจ่ายให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีกำหนดจัดการฝึกอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

news20032563 acwkscv 6

news20032563 acwkscv 7

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศไทย และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคเป็นระยะที่ 3 ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค มิให้เกิดการแพร่กระจายหรือขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ประกอบกับปัจจุบันพบว่าหน้ากากอนามัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหาซื้อยากและมีราคาแพง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและทำเจลฆ่าเชื้อไวรัสให้แก่ประชาชนนำไปใช้ป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด-19  โดยมีครู อาจารย์ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ภาครัฐ จาก 6 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคเขาวง, วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์, วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง, วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง และวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สถานศึกษาละ 4 คน เข้าร่วมอบรมเป็นทีมวิทยากร หรือแม่ไก่ เพื่อไปถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไป

news20032563 acwkscv 3

news20032563 acwkscv 2

news20032563 acwkscv 4

news20032563 acwkscv 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

24 มี.ค. 2561 09:25
กาฬสินธุ์จัดพิธีสวดอภิธรรมเหยื่อรถทัวร์เช่าเหมาเที่ยว 18 ศพ ท่ามกลางความโศกเศร้า ด้านบริษัทประกันภัยพร้อมจ่ายค่าสินไหมรายละ 650,000 บาท


จากกรณีรถทัวร์เช่าเหมา หมายเลขทะเบียน [ ... ]

12 ส.ค. 2560 11:15
พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ [ ... ]

26 เม.ย. 2563 08:28
สตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ เดินหน้าช่วยเหลือสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19


เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network