0
0
0
s2smodern

news29082561 dmrtks 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมคลิกอ๊อฟปลูกต้นไม้ “ถนนดอกไม้บานตลอดปี” เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ตามเส้นทางท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดี สร้างภาพลักษณ์จดจำให้กับเมืองน้ำดำและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์กว่า 500 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมคลิกอ๊อฟปลูกต้นไม้ ด้วยชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย จำนวน 10,000 ต้น ที่ออกดอกตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ตามเส้นทางท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดี บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 ถนนสายกาฬสินธุ์-ขอนแก่น เขต ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนสองข้างทางของถนนสายหลักเข้าสู่ตัวเมืองกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้จดจำเมืองกาฬสินธุ์

news29082561 dmrtks 2

นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 4,335,189 ไร่ มีพื้นที่ป่าคงเหลือ 463,584 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ตามเป้าหมายการพัฒนาต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวร้อยละ 40 เพื่อให้เพียงพอในการสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศ ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในที่ดินของรัฐ

นายพิชิต กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กิจกรรมคลิกอ๊อฟปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ตามเส้นทางท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดี ตามแนวถนนสองข้างทางถนนสายหลักครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนช่วยดูดซับคาร์บอนและช่วยลดอุณหภูมิของเมืองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดีใต้ร่มพระบารมีด้วยวิถีพอเพียงของ จ.กาฬสินธุ์อีกด้วย

news29082561 dmrtks 5

ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศแล้ว สิ่งที่มุ่งหวังคืออยากให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา โดยเฉพาะถนนสายกาฬสินธุ์-ขอนแก่น ซึ่งมีสภาพเป็นทางเส้นตรงระยะทางยาวหลายสิบกิโลเมตร เกิดความประทับใจที่ได้สัมผัสและเห็นความสวยงามของเส้นทางถนนท่องเที่ยวแดนอารยธรรมทวารวดีของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการจดจำที่ดีมากาฬสินธุ์แล้วต้องพบเห็นสิ่งนี้  โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกนั้นมีนานาชนิดที่จะออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี ประกอบด้วยดอกเหลืองปรีดียาธร สีเหลือง จะออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ดอกคูน สีเหลือง จะออกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ดอกทองกวาวหรือดอกจาน สีแสด-สีส้ม จะออกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  ดอกหางนกยูง สีแดง จะออกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ดอกชมพูพันทิพย์ ดอกสีชมพู จะออกช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ดอกเสลาสีม่วง ช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม อินทนิลสีม่วงขาว ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ดอกพยอม ออกดอกสีขาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

news29082561 dmrtks 7

news29082561 dmrtks 8

news29082561 dmrtks 1

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

25 มี.ค. 2561 09:18
เอกชนจัดโครงการส่งเสริมทักษะการกรีดยาง ยกย่องเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกยางพารา


บริษัท คัทแมกซ์ จำกัด และ บริษัท เพิชโปรเทคชั่นกรุ๊ป [ ... ]

24 ม.ค. 2561 14:12


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network