0
0
0
s2smodern

news18032561 ttt 1
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันท้องถิ่นไทย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น

          ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันท้องถิ่นไทย เทิดไท้ราชันย์ โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมพิธีจำนวนมาก

          นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น เป็นการสร้างคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรไทยตราบทุกวันนี้

          กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการปกครองท้องถิ่น เพื่อการบริการสาธารณะที่ดีแก่ท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดโครงการและมอบรางวัล เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดได้ตระหนักและทุ่มเทให้กับภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          การจัดงานวันท้องถิ่นไทยครั้งนี้ ได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมร่วมใจถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสามัคคีชุมนุม และมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น และบุคลากรประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น และมอบหมายนโยบายการเฝ้าระวังสาธารณะภัยให้กับข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยในฤดูแล้ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

news18032561 ttt 6

news18032561 ttt 5

news18032561 ttt 3

news18032561 ttt 2

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news15032561 wnkc4 1
ที่วัดหนองคอนชัย บ้านหนองคอนชัย หมู่ 10 ตำบลหลุบ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลหลุบ ได้ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสี่ บุญประเพณีเทศน์มหาชาติ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้   และเพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาไทยให้ยาวนานยิ่งขึ้นไป  โดยมีพุทธศาสนิกชน ตำบลหลุบ รวมถึงชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลนำต้นกัณฑ์หลอนมาร่วมถวายตลอดทั้งวัน

          สำหรับบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮีตสิบสอง ชาวอีสาน จะจัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 โดยจะมีวันรวม ตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลา หรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับ ผี เปรต และมาร รอบๆ ศาลการเปรียญจะแขวน ผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์ชาติ เป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนไกลสมกับคำกล่าวที่ว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ"

          ซึ่งการจัดงานบุญเดือนสี่ หรือเทศน์มหาชาติ ของวัดหนองคอนชัย ในปีนี้ ได้เริ่มจัดขึ้นในวันที่ 14 มี.ค. 61 (ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 4) มีการแห่พระอุปคุต และช่วงเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-เทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน ส่วนในที่ 15 มี.ค. 61 (ตรงกันวันแรม 14 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันรวมรับบริจาคกัณฑ์เทศน์ ข้าวเปลือก และจตุปัจจัยตลอดทั้งวัน รวมทั้งเป็นวันฟังเทศน์  และรับต้นกัณฑ์หลอนตลอดทั้งวัน

news15032561 wnkc4 6

news15032561 wnkc4 5

news15032561 wnkc4 3

news15032561 wnkc4 4

news15032561 wnkc4 2

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news17032561 tmd 1
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-23 มีนาคม 2561)" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2561

          ในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันถัดไป (วันที่ 21 มีนาคม 2561) จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

          ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน

        จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 น.

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news17032561 ksfc 1
          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทีมกาฬสินธุ์เอฟซีเปิดบ้านรัการมาเยือนของทีมกำแพงเพชร เอฟซี ในศึกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 ซึ่งทั้ง 2 ทีมต่างหวังเก็บ 3 แต้มในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อจะได้เลื่อนอันดับขึ้นบนตาราง โดยบรรยากาศการแข่งขันมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

          เริ่มเกมการแข่งขันทั้งสองทีมต่างผลัดกันเปิดเกมบุกเพื่อหวังทำประตูขึ้นนำ ในช่วงนาทีที่ 3 ทีมกำแพงแพชร เอฟซี ได้มีโอกาสเตะมุม ซึ่งนารายณ์ วงศ์จิ๋ว ผู้เล่นหมายเลข 30 ทีมกำแพงเพชร เอฟซี ก็ยิงตุงตะข่ายขึ้นนำไปก่อนเป็น 0-1 ประตู จากนั้นทีมกาฬสินธุ์ เอฟซี ก็เปิดเกมบุกเพื่อหวังประตูตีเสมอแต่ก็ไม่เป็นผล จบครึ่งแรกทีมกำแพงเพชร เอฟซี ขึ้นนำทีมกาฬสินธุ์ เอฟซีไปก่อน 0-1 ประตู

          ครึ่งหลังทั้งสองทีมก็ต่างพากันบุกเพื่อหวังทำประตู โดยทีมกาฬสินธุ์เอฟซีมีโอกาสบุกมากกว่า แต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้ จนถึงช่วงนาทีที่ 60 ทีมกำแพงเพชร เอฟซีได้มีโอกาศส่วนกลับ และ Shola Jimmy ผู้เล่นหมายเลข 9 ทีมกำแพงเพชร เอฟซี ก็หลุดเดี่ยวลากบอลยิงเข้าประตูทำให้ทีมกำแพงเพชร เอฟซี หนีห่างออกไปเป็น 0-2 ประตู จากนั้นทีมกาฬสินธุ์ เอฟซี ก็ได้เปิดเกมบุหนักเพื่อหวังทำประตู แต่ก็ไม่เป็นผล จบเกมทีมกำแพงเพชร เอฟซี บุกมาเอาชนะ ทีมกาฬสินธุ์ เอฟซี 0-2 ประตู เก็บ 3 แต้มกลับบ้านได้อย่างสำเร็จ โดยทีมกำแพงเพชร เอฟซี อยู่อันดับที่ 8 ของตาราง ส่วนทีมกาฬสินธุ์ เอฟซีอยู่อันดับที่ 9 ของตาราง

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news16032561 pknr 7

ผู้การฯ กาฬสินธุ์สั่งสอบวินัยร้ายแรง พร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนสารวัตรสืบสวน สภ.กุฉินารายณ์ หลังถูกตำรวจ สภ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหารจับพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 6 หมื่นเม็ด

                จากกรณีตำรวจ สภ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จับกุมตัว พ.ต.ท. ดุลยธนู หมื่นพรม อายุ 39 ปี ตำแหน่งสารวัตรสืบสวน สภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมพวกคือนายชุมพล นกถาวร อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 2 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นายอนุเชาว์ ตาลรุ่ง อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 310 หมู่ 6 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธิ์ และนายกวีรัตน์ โชติบุญ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 302 หมู่ 6 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยถูกจับได้ที่บริเวณถนนสาธารณะทางขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยมุก หมูที่ 1 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ขณะไปรับยาบ้ากับเครือข่าย พร้อมยึดของกลางยาบ้า 59,750 เม็ด อาวุธปืน เครื่องกระสุนโทรศัพท์มือถือ และรถยนต์

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยเบื้องต้นทางตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และให้ พ.ต.ท. ดุลยธนู หมื่นพรม อายุ 39 ปี สารวัตรสืบสวน สภ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ออกจากราชการไว้ก่อนทันที เนื่องจากเป็นการจับกุม พร้อมของกลางยาบ้าที่ชัดเจน เพื่อเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 4 ที่เน้นย้ำและกำชับมาโดยตลอดว่าหากข้าราชการตำรวจคนใดเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งค้าและเสพ รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายต่างๆให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที และจะไม่เลี้ยงไว้อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นถือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลประชาชน แต่กลับมากระทำผิดเสียเอง ส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย

          พล.ต.ต.มนตรี กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบไปยังสภ.กุฉินาราย์ ทราบว่า พ.ต.ท. ดุลยธนู ก็ปฏิบัติงานในตำแหน่งสารวัตรสืบสวนมาอย่างดีและเป็นปกติโดยตลอด และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน ซึ่งการกระทำครั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายอนาคต อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ตำรวจ สภ.กุฉินารายณ์ เร่งทำการขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการเครือข่ายค้ายาเสพติดทั้งหมด เพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการในครั้งนี้มากกกว่า 4 คน เนื่องจากยาบ้าที่ส่งมาล็อตนี้เป็นรายใหญ่มีจำนวนมากถึง 59,750 เม็ด ซึ่งหากหลุดรอดเจ้าหน้าที่ไปจะเป็นภัยต่อสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างมาก

news16032561 pknr 1

news16032561 pknr 3

news16032561 pknr 4

news16032561 pknr 6

news16032561 pknr 2

news16032561 pknr 5

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

21 ต.ค. 2560 13:38
ตำรวจกาฬสินธุ์ จัดกำลังเข้าลดปัญหาอาชญากรรมในช่วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกำลังตำรวจเข้าลดปัญหาอาชญากรรมในช่วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ ... ]

26 เม.ย. 2564 11:21
สลด! เพื่อนบ้านไปส่งข้าวคุณลุงผงะ พบกลายเป็นศพนอนจมกองเลือดในห้องน้ำ


วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

15 ส.ค. 2561 14:48
เทพพรนิวสมบูรณ์ คว้าแชมป์ฟุตบอล 7 คน สุพัฒน์มอเตอร์คัพ ครั้งที่ 1


หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ โดย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network