0
0
0
s2smodern

news05032561 wka61 3
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (4 มี.ค. 61) ที่วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านกุดอ้อ-บ้านสุขสวัสดิ์ ได้ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสี่ บุญประเพณีเทศน์มหาชาติ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด โดยมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลนำต้นกัณฑ์หลอนมาถวายตลอดทั้งวัน

ซึ่งการจัดงานบุญเดือนสี่ หรือเทศน์มหาชาติ ของวัดกุดอ้อในปีนี้ ได้เริ่มจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 61 (ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันรวมรับบริจาคกัณฑ์เทศน์ ข้าวเปลือก และจตุปัจจัยตลอดทั้งวัน มีการแห่พระอุปคุต และช่วงเย็นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-เทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 61 (ตรงกันวันแรม 3 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันฟังเทศน์ ช่วงเช้าตรู่มีการแห่ข้าวพันก้อน-เทศน์สังกาศ ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นการเทศน์กัณฑ์มหาชาติไปจนกว่าจะจบ และรับต้นกัณฑ์หลอนตลอดทั้งวัน กลางคืนมีมหรสพสมโภช ให้ผู้เข้าร่วมทำบุญได้รับชมกันอีกด้วย

news05032561 wka61 16

news05032561 wka61 15

news05032561 wka61 14

news05032561 wka61 13

news05032561 wka61 12

news05032561 wka61 11

news05032561 wka61 10

news05032561 wka61 9

news05032561 wka61 8

news05032561 wka61 7

news05032561 wka61 6

news05032561 wka61 1

news05032561 wka61 2

news05032561 wka61 4


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news02032561 tmg 5
เมื่อเช้าวันนี้ 2 มีนาคม   2561   นายกิตติพศ  พลพิลา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ได้เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งมนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น  โดยมีนายกิตติศักดิ์  ศรีทา  ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้   และมี นางหทัยกานต์  ศรีทา  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน คณะครูอาจารย์ และ นักเรียน  ร่วมภายในพิธีเปิด ซึ่งสร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้เข้ามาร่วม

    นางหทัยกานต์  ศรีทา  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน  ออกมากล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครัง้นี้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ได้ออกกำลังกาย โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน อันเป็นพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรัก สามัคคี  รู้จักรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดและอบายมุข

โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีริ้วขบวนพาเหรดของคณะกองเชียร์ นักกีฬาแต่ละ สี  ได้จัดยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา มีความคิดสร้างสรรค์  เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของประชาชน ผู้ปกครองของนักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างมาก

news02032561 tmg 3

news02032561 tmg 1

news02032561 tmg 4

news02032561 tmg 2

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news02032561 ytks 7
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแบบส่งตรงถึงพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นำ “ดาว มยุรี” นักร้องดังร่วมให้ความสุข ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

    ที่บริเวณตลาดนัดคลองถม ถนนถีนานนท์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  นางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดี จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ ออกให้ความรู้ทางกฎหมายเชิงรุก ตามโครงการชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย ของกระทรวงยุติธรรม

    นางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าโครงการชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย เป็นนโยบายที่กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการจัดขึ้น ในรูปแบบยุติธรรมเคลื่อนที่เชิงรุก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่งตรงถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งตามชุมชน ย่านการค้า และสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตลอดทั้งให้คำปรึกษา ซักถามข้อสงสัย ป้องกันการถูกเอาเปรียบทางกฎหมาย

    นางวราภรณ์กล่าวอีกว่า กิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่ ตามโครงการชื่นใจคนไทยรู้กฎหมายดังกล่าว นอกจากจะดำเนินการให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงที่ตลาดนัดคลองถมแล้ว ยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ทุกอำเภอและตามสถานศึกษา ทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และต่างอำเภออีกด้วย โดยมีการจัดนิทรรศการ ตั้งโต๊ะรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวก เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาได้เข้าถึงกฎหมายโดยตรง แบบนำส่งความรู้ทางกฎหมายตรงถึงชุมชน ตามโครงการชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย ของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจากนิติกร และเจ้าหน้าที่แล้ว ยังได้รับความบันเทิงจากนักร้องสาว “ดาว มยุรี” เจ้าของเพลงดัง “มีเมียแล้วก็เอา” ร่วมมอบความสุขชื่นใจคนไทยรู้กฎหมายทางเสียงเพลงอีกด้วย

news02032561 ytks 1

news02032561 ytks 2

news02032561 ytks 3

news02032561 ytks 4

news02032561 ytks 5

news02032561 ytks 6

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์ / รายงาน

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news02032561 psks 1
กาฬสินธุ์ บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันมาฆบูชาหลายพื้นที่คึกคัก ประชาชนนิยมเดินขึ้นบันไดสวรรค์ 699 ขั้นกราบไหว้พระบนยอดเขาภูสิงห์

    บรรยากาศที่วัดพุทาวาสภูสิงห์  ที่ตั้งอยู่บนเขาภูสิงห์  ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  ในช่วงวันมาฆบูชา เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูสิงห์เป็นที่เคารพบูชาของชาวอ.สหัสขันธ์ มายาวนาน  โดยประชาชนบางส่วนนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางขึ้นไปบนเขาและบางส่วนเดินขึ้นบันไดสวรรค์ 699 ขั้นขึ้นยอดเขาจำนวนมาก ซึ่งประชาชนที่เดินทางขึ้นไปบนยอดเขาภูสิงห์ยังจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ.สหัสขันธ์ได้โดยรอบแบบ 360 องศา

    ทั้งนี้บรรยากาศท่องเที่ยวที่จ.กาฬสินธุ์ ยังมีสถานท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร  สะพานเทพสุดา  และวัดภูค่าว  เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังทำให้การค้าขายของฝากประเภทปลาแปรรูปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนขายดีอย่างมาก

news02032561 psks 2

news02032561 psks 3

news02032561 psks 4

news02032561 psks 5

news02032561 psks 6

news02032561 psks 7


ยงยุทธ  ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์  / รายงาน

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news01032561 wka 6
เมื่อช่วงเย็นของวันที่ผ่านมา 01 มีนาคม 2561 ที่ศาลารวมญาติวัดกุดอ้อ หมู่ 2 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  พระครูสุตรัตนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ พร้อมพระภิกษุสามเณรทุกรูปในวัด ได้นำพุทธศาสนิกชนบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 2 และบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จำนวนมากร่วมกัน เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

นายเที่ยง  กุลศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดอ้อ หมู่ 2 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 'โอวาทปาฏิโมกข์' แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก สรุปเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ นุ่งขาว ห่มขาว จูงมือลูกหลาน เข้าวัดทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ดังนั้น วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หมายความว่า การประชุมด้วยองค์ 4 และถือว่าเป็นวันพระธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ นิยมออกมาทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากการทำบาป

และในโอกาสนี้ พระครูสุตรัตนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ ได้ขอฝากบอกบุญ  ทางวัดกุดอ้อ พร้อมทั้งชาวบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 2 และชาวบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด ฉะนั้นทางวัด จึงขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้มาร่วมทำบุญมหาชาติ (บุญเดือนสี่) และฟังเทศน์มหาชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โดยมีกำหนดการดังนี้

          - วันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 61 (ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันรวมรับบริจาคกัณฑ์เทศน์ ข้าวเปลือก และจตุปัจจัยตลอดทั้งวัน (16.00 น.)แห่พระอุปคุต (18.00 น.) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-เทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน
        - วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 61 (ตรงกันวันแรม 3 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันฟังเทศน์ (04.00 น.) แห่ข้าวพันก้อน-เทศน์สังกาศ (09.00 น.) เทศน์กัณฑ์มหาชาติไปจนกว่าจะจบ และรับต้นกัณฑ์หลอนตลอดทั้งวัน (กลางคืนมีมหรสพสมโภช)

          จึงขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมทำบุญต้นกัณฑ์หลอนในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดกุดอ้อ พระครูสุตรัตนานุกูล โทร. 084-2612231

news01032561 wka 5

news01032561 wka 4

news01032561 wka 2

news01032561 wka 1

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

14 มิ.ย. 2562 11:10
ไปไม่รอดหนุ่มเมาขับ! ชนคู่กรณีแล้วหนี รถไปเสียหลักลงข้างทางแล้ววิ่งหลบหนีแต่หมดแรง


เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยกาฬสินธุ์ได้รับแจ้ง [ ... ]

05 ก.ย. 2563 17:34
วงจรปิดจับภาพชายเดินมาขโมยรถ จยย.กลางวันแสกๆ โชคดีตำรวจสะกัดทันได้รถคืน


ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเมื่อช่วงเวลา [ ... ]

03 พ.ย. 2563 13:42
ชาวโคกศรีจัดพิธียกเสาหลักบ้านและยกช่อฟ้าศาลหลักบ้าน ตะลึง! หลังพิธีเป็นวันหวยออกโชคดีรับทรัพย์ทั้งหมู่บ้าน


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณศาลหลักบ้านโคกศรี [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network