0
0
0
s2smodern

news08122564 aistytew 5
AIS ผนึกกำลัง TOYOTA เดินหน้าภารกิจ “คนไทยไร้ E-Waste” ตั้งเป้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล เสริมแกร่งการทำงานกับผู้นำด้านการจัดการของเสียครบวงจร “เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม”

news08122564 aistytew 1

ด้วยปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศที่มีสูงถึง 435,187 ตัน/ปี แต่กลับมีขยะที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานได้ไม่ถึง 10% นั่นหมายความว่าขยะเหล่านี้กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง และกลายเป็นภัยมืดที่มองไม่เห็น เพราะไม่สามารถย่อยสลายรวมถึงยังทิ้งสารพิษตกค้างไว้อีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาคเอกชนอย่าง AIS ตั้งใจอย่างยิ่งในการลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยถึงผลกระทบของการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเตือนและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล  ล่าสุดได้ผนึกกำลังกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย จำกัด  หนึ่งในสมาชิกของ TBCSD - Thailand Business Council for Sustainable Development องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีสมาชิกกว่า  40 องค์กร โดย AIS ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ TBCSD เพื่อทำงานด้านนี้ด้วยกัน

โดยทั้ง 2 องค์กร ต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน ทั้งการตั้งจุดรับทิ้งและรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานของ TOYOTA และได้ต่อยอดกระบวนการการจัดการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์หรือ Value Chain ตั้งแต่การแยกประเภทขยะ การทิ้ง การคัดแยก การรีไซเคิล ทำลาย ไปจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่  พร้อมเปิดตัวการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ของโตโยต้า นั่นคือ  บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด หรือ WMS ผู้นำด้านการจัดการของเสียทุกประเภทอย่างครบวงจร ที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยการนำองค์ความรู้จากบริษัทแม่คือ DOWA Eco System Ltd. ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีมากว่า 140 ปี มาเสริมประสิทธิภาพในการนำ E-Waste ที่รวบรวมได้จากโครงการฯ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Eco Friendly อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในกระบวนการเตรียมความพร้อมของขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ด้วยเตาเผาแบบ Fix Combustion Furnace ของ WMS ที่นำเทคโนโลยีการจัดการแบบ Gasification จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ เพื่อช่วยกำจัดสารอันตรายที่หลงเหลือให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเผาอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ เตาเผาดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด  ใช้แล้วแบบครบวงจร” ที่ โตโยต้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่มดำเนินการ ในปีพ.ศ. 2562 เพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ผ่านการร่วมกันสร้างระบบการจัดการแบตเตอรี่ไฮบริดที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพและนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดภายใต้แนวทาง การใช้ซ้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Rebuilt) โดยในส่วนของกระบวนการรีไซเคิล โตโยต้าได้ร่วมกับ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ในการดำเนินงานการหลอมแบตเตอรี่ เพื่อนำแร่โลหะที่ได้จากกระบวนการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมิได้จำกัดความร่วมมือให้พร้อมรองรับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้แล้วจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างให้สามารถรองรับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทุกรูปแบบอีกด้วย

news08122564 aistytew 2

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “ความต่อเนื่องของโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ทำให้ AIS ได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันอย่างมากมาย นับเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งในกระบวนการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของ E-Waste พร้อมจัดจุดรับทิ้งทั่วประเทศ จนถึงขั้นตอนการนำ E-Waste เข้าสู่การจัดการอย่างถูกวิธี แล้วกว่า 240,125 ชิ้น (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564)  โดยครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง  TOYOTA ผู้นำในธุรกิจยานยนต์ที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีระดับโลกมาอย่างยาวนาน ที่จะมาเสริมขีดความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรารับจากประชาชนมาเข้าสู่กระบวนการจัดการตามเป้าหมายของเราในการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”

news08122564 aistytew 3

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท โตโยต้าทั่วโลกมีพันธกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Society) โดยหนึ่งในกลไกสำคัญ คือ การบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมในการวางรากฐานในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หนึ่งในโครงการที่ผ่านมาคือโครงการ “การบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดใช้แล้วแบบครบวงจร” ซึ่งไม่เพียงแต่จะพร้อมรองรับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้แล้วจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น หากแต่เรายังพร้อมเปิดรับให้บริการกับลูกค้าทุกประเภทในอุตสาหกรรมอื่นๆ อันนำมาซึ่งความร่วมมือในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสมดุลย์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจเช่นกัน”

news08122564 aistytew 4

นายฮิโรมิตสึ ทาคากิ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด กล่าวเสริมว่า “เราเป็นผู้ให้บริการ บริหารจัดการของเสียทุกประเภท อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อบังคับของไทยและมาตรฐานการจัดการของเสียที่เป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนมองข้ามโดยที่ไม่รู้เลยว่าผลกระทบที่ตามมานั้นสามารถส่งผลร้ายแรงต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  สำหรับการทำงานร่วมกับ AIS และ TOYOTA ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ทางด้านนี้ให้กับคนไทย แน่นอนว่าเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ Value Chain ของกระบวนการการจัดการ E-Waste มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ศักยภาพและองค์ความรู้จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 140 ปีจากประเทศญี่ปุ่น ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่ Recycle-Oriented Society หรือ สังคมแห่งการรีไซเคิลอย่างแท้จริง”

news08122564 aistytew 6

นางสายชล กล่าวในช่วงท้ายว่า “เราพยายามทำให้คนไทยมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงการกำจัดและรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ถึงวันนี้กระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เริ่มถูกขยายผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านพลังจากพาร์ทเนอร์แขนงต่างๆที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าเรายังคงตั้งเป้าหมายของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะภาคเอกชนที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในทุกมิติ”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม โครงการ คนไทยไร้ E-Waste ขอชวนคนไทยร่วมกันทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีที่จุดรับทิ้งของ เอไอเอส ช็อปทั่วประเทศ พร้อมลุ้นรับ สมาร์ทโฟน 5G รวม 22 รางวัล ในแคมเปญ AIS E-Waste ทิ้งรับโชค และรับชมเส้นทางการจัดการ E-Waste แบบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของ AIS ได้ที่ https://www.facebook.com/ais.sustainability

เกี่ยวกับ โครงการ คนไทย ไร้ E-Waste

AIS ได้จัดตั้งโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้คนไทยได้เห็นถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี ด้วยความร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการสร้างความตระหนักรู้ในการทิ้งขยะ และเปิดจุดบริการฝากทิ้งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่การกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 43.7 ล้านเลขหมาย (ณ กันยายน 2564) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news08122564 8vtcv 1
ช่วงของการ กักตัวในช่วงโควิด เราอาจเป็นช่วงเวลาที่เครียดได้ กับสถานการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกและรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้  และความกดดันจะเริ่มมากเกินไป

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบรรเทาความเครียดบางส่วนที่จะช่วยบรรเทาความกดดันและทำให้เรากลับไปมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตที่มีสมาธิ มีสุขภาพดี และมีเหตุผลมากขึ้น จากทีมข่าว kalasinnews.com

กินเพื่อสุขภาพ
หากคุณต้องการลดระดับความเครียดอย่างแท้จริง คุณต้องดูแลตัวเอง เริ่มต้นด้วยการดูสิ่งที่คุณกิน หากคุณกินอาหารขยะ หรือ ฟาสก์ฟู้ดที่ มากเกินไปหรือแม้แต่ อดอาหาร เบื่ออาหาร คุณก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ร่างกายของคุณต้องการสารอาหารเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่รถต้องการเชื้อเพลิง

สร้างความตื่นเต้นด้วยการเสี่ยงโชค
ถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทำอะไร บางคนอาจจะชอบลุ้นโชคกับการแทงเลขหวยทั้งบนดินใต้ดิน ก็ดูไม่ใช่เรื่องแปลก หรือบางคนสายลึกหน่อย ก็ชอบเข้าไปเล่นเดิมพันได้เงินจริงที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปบ่อนที่ต่างประเทศจริงๆ อย่างเช่นที่เว็บไซต์ W88 และเว็บที่ให้บริการอื่นๆที่เปิดให้ทั่วไปหมด ซึ่งสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นช่องทางการคลายเครียดที่ดีก็ได้

นอนหลับที่เต็มอิ่ม
ร่างกายของคุณต้องการเติมพลังเพื่อให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับวันถัดไปด้วยสภาพร่างกาย จิตใจที่แจ่มใส ตามรายงานของ ร่างกายต้องการการนอนหลับระหว่าง 8 ถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน แต่คุณจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าคุณได้พักผ่อนนอนหลับเต็มอิ่มพยายามเข้านอนและตื่นให้ตรงเวลาทุกวัน

การออกกำลังกาย  
การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ดีกับร่างกายของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดความเครียดให้กับคุณได้อีกด้วย  

การใช้เวลากับตัวเอง
การมีกิจกกรรมที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด เป็นสิ่งที่ดี เพราะเราจะมีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆ และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ทำให้เราได้สนุก ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน กิจกรรมยอดฮิตในปัจจุบันที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือ การเล่นเกม NFT หรือแม้แต่กระทั่งการดู Netflix นั่นเอง

เวลาสำหรับเพื่อน
บางครั้งเรายุ่งกับการเรียนออนไลน์ การทำงาน และกิจกรรมอื่นๆ จนลืมเพื่อนจากชีวิตของคุณเพราะคุณยุ่งเกินไป คุณต้องการพวกเขา เพื่อน ๆ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณรับมือกับความยุ่งยากในชีวิต

ทำอาหาร
บางคนพบว่าการอยู่ในครัวทำเมนูโปรดหรือลองทำสูตรใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ดี แม้ว่าคุณจะไม่ใช่เชฟ การทำอาหารก็ช่วยเพิ่มอารมณ์ที่ดีได้ หาสูตรที่คุณชื่นชอบและปรุงอาหารของคุณ

เปิดเพลง
ดนตรีทำสิ่งมหัศจรรย์เพื่อคลายเครียดได้ ไม่ว่าคุณจะชอบป๊อปหรือคันทรี่ หรืออาจจะเป็นแจ๊สหรือร็อค ดนตรีสามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีและคลายเครียดได้ สร้างเพลย์ลิสต์ ใส่หูฟัง  และผ่อนคลาย คุณยังสามารถลองท่าเต้นที่คุณชอบได้อีกด้วย

บทความโดย : https:/www.kalasinnews.com/news1/

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news07122564 mrdrsk 1
ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล หรือผู้กองรันสารคาม  ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน เจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคาม ได้จัดมวยรอบดาวรุ่งเพชรยินดี พิกัด 100 ปอนด์ ชิงรางวัล 100,000 บาท เริ่มนัดแรกในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่เวทีมวยชั่วคราวค่ายมวยดาบรันสารคาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ซึ่งผลการจับสลากออกเป็น 4 สาย โดยสาย A  เดินชนเล็ก เกียรติทัพไทย (สุรินทร์) พบ ยอดภูไท เกียรตินิเวศน์ (สกลนคร) เพชรพีระชัย ท.พิพัฒนพงษ์ (ขอนแก่น) พบ เพชรน้ำหนึ่ง ส.ส.ปกรณ์ (สุรินทร์)  

news07122564 mrdrsk 5

สาย B ซุปเปอร์อาร์ม ศิษย์ผู้ใหญ่แนน (ศรีสะเกษ) พบ โชคชัยชาญ ส.มงคลการช่าง (สกลนคร) เพชรภาคิน ศิษย์หมอลำบุญ (ร้อยเอ็ด) พบ เพชรลำปาว ป.ประวิทย์ (กาฬสินธุ์)

สาย C  ตะวันออกจิ๋ว ศิษย์ตะวันออก (นครราชสีมา) พบ ยอดมนุษย์ ส.เอกพาพันธ์ (อุบลราชธานี) เพชรสมรส ส.สองสิงห์ (อุบลราชธานี) พบ เพชรอลังการ ส.สุจิมาวิทย์ (สุรินทร์)

news07122564 mrdrsk 3

และ สาย D พยัคฆ์ขาว ส.บุญรักษ์ (ร้อยเอ็ด) พบ เพชรไชยทอง ลูกบ้านขุน (สุรินทร์) ดอกไม้ไฟ ไมอามี่คอนโดบางปู (หนองบัวลำภู) พบ ศรีคูณเล็ก อภิชาติมวยไทยยิม (บุรีรัมย์)

โดยเงินรางวัลชนะเลิศรายการนี้ รับเงินสด 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 25,000บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 10,000บาท  รางวัลเงินสดรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

news07122564 mrdrsk 4

ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทเพชรยินดี บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น นำทีมโดย "เสี่ยเน้า" วิรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ และ "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ ประกาศแต่งตั้ง "ผู้กองรัน" ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน เป็นแกนนำผู้ดูแลนักมวยในเครือข่ายศึกเพชรยินดี ภาคอีสานทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าคณะท่านใดที่จะนำมวยมาชกในสายศึกเพชรยินดี ให้ติดต่อเสนอผ่านทาง "ผู้กองรัน" ได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

news07122564 mrdrsk 2

พิเชษฐ ยากรี - มหาสารคาม

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news08122564 afkntks 1
ประชาชนชาวอัฟกันหลายคนต้องเดินนานกว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านพื้นที่รกร้างทางตอนใต้ของอัฟกานิสถาน ที่ซึ่งเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง พวกเขาต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาชีวิตของครอบครัว เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่พวกเขาได้กินอาหารเพียงวันละมื้อเท่านั้น เนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลว และบ่อน้ำแห้ง หลายคนอาจไม่รอดช่วงฤดูหนาวนี้ เกือบ 4 เดือนนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานยึดอำนาจ อัฟกานิสถานอยู่ในภาวะอดอยากจำนวนมาก กลุ่มช่วยเหลือกล่าวว่าอาจมีเด็ก 1 ล้านคนที่ต้องเสียชีวิตในฤดูหนาวนี้ ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้จำนวนพลเรือนอัฟกันทั้งหมดที่คาดว่าจะเสียชีวิตลดลง เป็นผลจากสงครามในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ท่ามกลางฤดูหนาวที่มาถึง ภาวะเศรษฐกิจในอัฟกานิสถานย่ำแย่ลง
ในขณะที่อัฟกานิสถานต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดสารอาหารมานานหลายทศวรรษ วิกฤตความหิวโหยของประเทศได้เลวร้ายลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฤดูหนาวนี้ คาดว่าประชาชนประมาณ 22.8 ล้านคน หรือมากกว่าครึ่งของประชากร ต้องเผชิญกับระดับความไม่มั่นคงด้านอาหารที่อาจคุกคามถึงชีวิต ตามการวิเคราะห์ของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การอาหารและการเกษตร ในจำนวนนี้ ผู้คน 8.7 ล้านคนกำลังเผชิญภาวะกันดารอาหาร ซึ่งเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตการณ์อาหาร

ความหิวโหยดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ร้ายแรงที่สุดของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่ทำให้อัฟกานิสถานต้องสูญเสียตั้งแต่กลุ่มตอลิบานยึดอำนาจ ในชั่วข้ามคืน เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนรัฐบาลชุดก่อนที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกได้หายไป และการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อกลุ่มตอลิบานได้แยกประเทศออกจากระบบการเงินโลก ทำให้ธนาคารอัฟกันเป็นอัมพาต และขัดขวางการทำงานบรรเทาทุกข์โดยองค์กรด้านมนุษยธรรม betflik เกมสนุกได้เงินจริง

ทั่วประเทศ ชาวอัฟกันหลายล้านคน ตั้งแต่ลูกจ้างรายวัน แพทย์ และครู ได้ผ่านไปหลายเดือนโดยไม่มีรายได้ที่มั่นคงหรือไม่มีเลย ราคาอาหารและสินค้าพื้นฐานอื่น ๆ พุ่งสูงขึ้นเกินเอื้อมของหลายครอบครัว เด็กที่ผอมแห้งและแม่ที่เป็นโรคโลหิตจางได้หลั่งไหลเข้าสู่หอผู้ป่วยขาดสารอาหารของโรงพยาบาล โดยสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นหลายแห่งไม่มีเวชภัณฑ์ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริจาค เมื่อรวมกับความวิบัติทางเศรษฐกิจ ประเทศกำลังเผชิญกับความแห้งแล้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ซึ่งทำให้ทุ่งนาเหี่ยวเฉา สัตว์ในฟาร์มอดอยาก และระบบชลประทานแย่ลง องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในอัฟกานิสถานจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 25% ในปีนี้ ในพื้นที่ชนบทที่มีประชากรประมาณ 70% อาศัยอยู่ เกษตรกรจำนวนมากละทิ้งการเพาะปลูกที่ดินของตน

เมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นมาถึง องค์กรด้านมนุษยธรรมเตือนว่า เด็ก 1 ล้านคนอาจเสียชีวิต วิกฤติดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อรัฐบาลใหม่ของตอลิบานและสหรัฐฯ ซึ่งกำลังเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในการผ่อนปรนข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายลง “เราจำเป็นต้องแยกการเมืองออกจากความจำเป็นด้านมนุษยธรรม” แมรี-เอลเลน แมคโกรอาร์ตี ผู้อำนวยการประจำประเทศของโครงการอาหารโลกประจำอัฟกานิสถานกล่าว “ผู้หญิง เด็ก และผู้ชายหลายล้านคนท่ามกลางภาวะวิกฤตในอัฟกานิสถานในปัจจุบันนี้ เป็นคนบริสุทธิ์ที่ถูกประณามในช่วงฤดูหนาวแห่งความสิ้นหวัง และอาจถึงแก่ชีวิตได้”

ภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานเกิดขึ้นเมื่อความหิวโหยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ความขัดแย้ง และผลกระทบจากสภาพอากาศ นับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานยึดอำนาจ สหรัฐฯ และผู้บริจาคชาวตะวันตกรายอื่น ๆ ได้ต่อสู้กับคำถามที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงหายนะด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน โดยไม่ได้ให้ความชอบธรรมแก่ระบอบการปกครองใหม่โดยการยกเลิกการคว่ำบาตร หรือนำเงินไปไว้ในมือของตอลิบานโดยตรง

องค์กรต่าง ๆ เรียกร้องให้สหรัฐฯ เริ่มเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้น
“เราเชื่อว่าจำเป็นที่เราต้องรักษาการคว่ำบาตรต่อกลุ่มตอลิบาน แต่ในขณะเดียวกันก็หาวิธีช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเข้าถึงชาวอัฟกัน นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่” วาลลี อาเดเยโม รองเลขาธิการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวกับคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาในเดือนตุลาคม แต่เมื่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลง องค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ เคลื่อนไหวเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้แสดงความยืดหยุ่นบางส่วนในการคลายการควบคุมทางเศรษฐกิจในอัฟกานิสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อคณะกรรมการธนาคารโลก รวมถึงสหรัฐฯ ได้ย้ายไปเพิ่มทุนผู้บริจาคแช่แข็งจำนวน 280 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการอาหารโลกและยูนิเซฟ

อย่างไรก็ตาม ผลรวมดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ธนาคารโลกแช่แข็งไว้ ท่ามกลางแรงกดดันจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ หลังจากกลุ่มตอลิบานเข้าควบคุม วิธีการที่เงินทุนที่ปล่อยออกมาเหล่านั้นที่จะถูกโอนไปยังอัฟกานิสถานยังคงไม่ชัดเจน แม้จะมีจดหมายที่กรมธนารักษ์ออกให้ธนาคารต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินการธุรกรรมด้านมนุษยธรรมไปยังอัฟกานิสถานได้ แต่สถาบันการเงินหลายแห่งยังคงกลัวว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ

เด็กอัฟกันหลายคนต้องอยู่ในโรงพยาบาล หอผู้ป่วยเด็ก เด็กมากมายที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะส่งเสียงร้องออกมา พวกเขาหายใจลำบาก และผิวหนังหย่อนคล้อยจากกระดูกที่ยื่นออกมา เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ชาวอัฟกันหลายคนที่เริ่มผอมแห้งและขาดวิตามิน รัฐบาลตอลิบานได้เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของไบเดนผ่อนคลายข้อจำกัดทางเศรษฐกิจหลายครั้ง และได้ทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือบางอย่าง แต่ชาวอัฟกันหลายล้านคนก็ยังคงประสบกับความยากลำบากจากภาวะทุพโภชนาการและโรคภัยไข้เจ็บ

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

news07122564 dbcfms 6
คาเฟ่กลางทุ่งนาเหมาะสำหรับสายชิลล์ที่ชอบความสงบ ชอบสีเขียว ของทุ่งนา ป่ากล้วยอย่าง “ดาบัวคาเฟ่” เปิดให้บริการแล้ว พร้อมเสริฟเมนูกาแฟหลากหลาย เค้กกล้วยหอมทองคาราเมลเนยสด" รับรองความอร่อย หอมสดใหม่ กล้วยบ้านสวน ใส่ความใส่ใจ พร้อมยังมีดาบัวนวดเพื่อสุขภาพ บริการนวดไทย นวดตัว นวดเท้า นวดไทยผสมน้ำมัน มีโปรโมชั่นตามเทศกาล สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง (ใช้ได้ที่คาเฟ่ดาบัวเท่านั้น) , เราชนะ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , พร้อมเพย์ (ใช้สิทธิได้ที่หน้าร้าน นวดเพื่อสุขภาพ คาเฟ่ดาบัว ใช้ "เราชนะ" ได้เลย (จองก่อนนวด ช่วงนี้คิวยาว) เปิดให้บริการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

news07122564 dbcfms 8

เจ้าของดาบัวคาเฟ่ กล่าวว่า “ธรรมชาติบำบัด Naturopathy หรือ naturopathic medicine หรือ natural medicine) คือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ ในหลายแบบไม่ว่า ดีท็อกซ์ อโรมาเธอราปี โยคะ สมุนไพร สปา การนวด การฝังเข็ม ชี่กง สมาธิ หรือการทานอาหารตามแนวทางธรรมชาติ ธรรมชาติบำบัดเป็นวิธีต่างๆ ของการแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) ที่เน้นการบำบัดรักษาโดยวิธีที่เป็นธรรมชาติและโดยความเชื่อที่ว่าร่างกายมีความสามารถในการบำบัดรักษาตนเอง ปรัชญาของธรรมชาติบำบัดนิยมใช้การรักษาโดยวิธี Holistic health และการลดการใช้ศัลยกรรมและยาในการรักษา ธรรมชาติบำบัดใช้วิธีการรักษาหลายวิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆ ในวงการแพทย์ที่รวมทั้งการกินอาหาร (diet), การดำรงชีวิต และ การฝังเข็มที่อาจจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ในบางกรณี”

news07122564 dbcfms 3

“นี่คือจุดเริ่มต้นของ "ดาบัว" DABUA HEALTH AND HOLISTIC Natural path ด้าน Myopathy คือผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อ ในแบบองค์รวม ระยะเวลาในการศึกษา เราไม่ใช่แค่รู้จักกล้ามเนื้อ ... แต่"ดาบัว" เข้าใจ ธรรมชาติของกล้ามเนื้อ ... เปิดใจแล้วลองมาผ่อนคลายที่"ดาบัว" กันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่านวดแบบองค์รวมฟินยังไง”

ทางดาบัวคาเฟ่ ยังมีพรีออเดอร์พิซซ่าดาบัว แผ่นบางกรอบ ขนาด 8.5นิ้ว ในราคา 119 บาท ที่สามารถสั่งจองได้ทาง โทร. 0645465957 , 0941589992 , Fb: dabua health and holistic , Line : @dar0894f บริการส่งฟรีในเมืองกาฬสินธุ์

news07122564 dbcfms 5

ดาบัวคาเฟ่ และดาบัวนวดเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 280 บ้านทุ่งสว่าง คุ้มโนนตูม ตำบล ลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ทางไปวัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง) เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) อัตรานวดแผนไทย (Thai Traditional Massage) นวดตัว (Thai Body Massage) นวดเท้า (Foot Massage) 1 ชั่วโมง ราคา 400 บาท , 1.30 ชม. 550 บาท และ 2 ชม. 700 บาท ส่วนนวดไทยผสมน้ำมัน (Thai Aroma Massage) อัตราชั่วโมงละ 500 บาท และยังมีราคาโปรโมชั่นตามเทศกาลเป็นส่วนลดให้อีกด้วย

news07122564 dbcfms 4

news07122564 dbcfms 1

เพจ https://www.facebook.com/dabua280/

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

หมวดหมู่รอง

ข่าว "ประจำวัน" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การศึกษา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "การเมือง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "สังคม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการเกษตร" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "อาชญากรรม" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "เพื่อการท่องเที่ยว" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "กีฬา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บันเทิง" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "บริการ/ประกวดราคา" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

ข่าว "ประชาสัมพันธ์" ในระบบเว็บไซต์กาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอม (Kalasinnews.com)

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 พ.ค. 2564 10:19
ร้านพร้อมพรรณเนื้อย่างเกาหลี ใจดีแจกข้าวกล่องฟรีติดต่อกันเป็นวันที่ 9 เผยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมยามวิกฤต

ร้านอาหาร และสถานบริการหลายร้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

11 ก.ย. 2564 12:58
จากภาพลักษณ์ที่ถูกมองในแง่ลบ กลับพลิกโฉม


'ล้ำความคิด ล้ำความอร่อย’ เปิดตำราน้ำปลาร้า [ ... ]

17 ส.ค. 2563 17:05
ชาวบ้านทำขนมเทียน ขนมยอดนิยมของคนไทย เตรียมนำทำบุญข้าวประดับดินที่วัด


บรรยากาศก่อนถึงบุญข้าวประดับดิน หรือบุญเดือนเก้า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network