0
0
0
s2smodern

news05042561 kwn 2
วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคอีสาน เมื่อว่างเว้นจากการทำนาแล้วก็จะใช้ช่วงนี้ทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวกันอย่างคึกคัก โดยชาวบ้านจะใช้ช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา พากันออกหาแหย่ไข่มดแดงขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
โดยมีอุปกรณ์คือไม้ไผ่ยาวกว่า 10 เมตร ผูกถุงปุ๋ยไว้ที่ปลายไม้ ทำเป็นไม้แหย่ไข่มดแดง แล้วตระเวนเดินหารังมดแดงตามต้นไม้ต่างๆ ในท้องไร่ ท้องนา ตามข้างถนนและบริเวณใกล้แหล่งน้ำเมื่อพบรังที่คาดว่าจะมีไข่มดแดง ก็จะใช้ไม้แหย่เข้าไปในรัง กระทุ้งให้ไข่หล่นเข้าไปในถุงปุ๋ย

หลังจากนั้นก็จะได้ทั้งตัวมดแดง ซึ่งต้องนำมาเทใส่ถังน้ำที่เตรียมไว้ ใช้เศษผ้าจุ่มลงไปหมุนวนไปวนมาในถังน้ำ เพื่อให้แม่มดแดงคาบขึ้นมาในเศษผ้าเป็นการคัดเอาตัวมดแดงออกให้เหลือแต่ไข่ และทำการคัดเอาไข่ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก แบ่งออกตามเกรด เพื่อใส่ถุงเก็บไว้ขายต่อไป

ด้านชาวบ้านอำเภอเขาวงได้บอกว่า ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งซึ่งมดแดงกำลังเริ่มออกไข่ ก็จะพาครอบครัวออกไปหาแหย่ไข่มดแดง ซึ่งจะหาแหล่งที่มีต้นไม้หลายต้น และเมื่อสังเกตเห็นรังมดแดงก็จะตรวจดูว่า ถ้ารังไหนมีใยสีขาวๆ อยู่ข้างๆ รัง ก็จะมีไข่มดแดงอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้มดแดงจะวางไข่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

โดยช่วงนี้เป็นระยะแรกๆ จึงยังมีไข่มดแดงไม่มากนัก โดยครอบครัวตนจะหาแหย่ไข่มดแดงได้วันละ 1-2 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยรังละ 3 ขีด เมื่อเอาไปขายให้ชาวบ้านด้วยกัน จะได้ราคากิโลกรัมละ 200-300บาท แต่ถ้าเอาไปขายในตลาด จะได้ราคาสูงจะทำเป็นกองละ 20 บาทเลยทีเดียว ซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

news05042561 kwn 3

news05042561 kwn 1

news05042561 kwn 2

 

"พิราบข่าวเขาวง" (KhaowongNews)
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern