0
0
0
s2smodern

news01042561 lupn 15
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลุบจัด โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Love Safe Sex) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่พลาดพลั้งเกิดสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นในช่วงอายุยังน้อยหรือในช่วงที่ยังไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุนทร  บุญไสว  นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Safe Love Safe Sex) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา จำนวน 120 คน

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวัยรุ่นและเยาวชน เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต และในอนาคตจะเป็นกำลังแรงงานและสมองของประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนหนึ่งกลับต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือแม้แต่การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพ่อ หรือแม่ แต่เยาว์วัย ซึ่งมีผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การแท้ง การคลอด ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด รวมถึงปัญหาการเลี้ยงดู

สาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น มักเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คุมกำเนิด มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือก่อนเวลาอันควร โครงการนี้ทางด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลุบจึงได้สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา  ในเขตเทศบาลตำบลหลุบ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ครอบครัว และคนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงวิธีและแนวทางการป้องกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่พลาดพลั้งเกิดสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นในช่วงอายุยังน้อยหรือในช่วงที่ยังไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน

news01042561 lupn 2

news01042561 lupn 5

news01042561 lupn 6

news01042561 lupn 8

news01042561 lupn 13

0
0
0
s2smodern