0
0
0
s2smodern

news03042561 dinoshsk 21
กรมทรัพยากรธรณี โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธรร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดหวัดกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว สหัสขันธ์ “ไดโน....พาเลาะ @ Sahatsakhan” ชูสถานที่ท่องเที่ยวและของดีเมืองสหัสขันธ์รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.สมหมาย เตชะวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์  นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ผู้นำชุมชน และประชาชนชาว อ.สหัสขันธ์ ร่วมกันเปิดงานไดโนพาเลาะ@ Sahatsakhan ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมทรัพยากรธรณี โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธรร่วมกับ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดหวัดกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ และเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีรายได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          โดยกิจกรรมมีการร่วมกันแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมแบบไทสหัสขันธ์ ทั้งการผูกผ้าขาวม้า การผูกฝ้ายผูกแขน และการแสดงชุดระบำคองก้าและ การเต้น บัดสะลบ จากโรงเรียนผู้สูงวัย การนำผลิตภัณฑ์ของดีที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประมง ด้านการเกษตร และด้านผลิตภัณฑ์โอทอปของ อ.สหัสขันธ์มาเปิดบูธจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กุ้งแม่น้ำตัวโต ปลาเขื่อนลำปาว มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ปลาส้ม ซึ่งงานได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ และจะมีการขยายเวลาออกไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

          ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า  พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สนองนโยบายรัฐบาล กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล กรมทรัพยากรธรณี โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธรจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยว สหัสขันธ์ “ไดโน....พาเลาะ @ Sahatsakhan”ขึ้น  เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นศูนย์กลาง และถือเป็นโอกาสอันดีในการนำร่องการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างพิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ต่อไปในอนาคต

          ด้านว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานนอกจากการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน การตกแต่งสถานที่ ร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของอำเภอสหัสขันธ์ ผู้เข้าชมงานจะได้เห็น วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผ่านจุดถ่ายภาพ บูธนิทรรศการ แผนที่ท่องเที่ยว และการแต่งกายภายในแบบพื้นเมือง

          สำหรับกิจกรรมที่สำคัญมีการจัดแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สหัสขันธ์ไดโนโรด แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสาธารณสุขอำเภอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงประมง โดยประมงอำเภอและของดีอื่นๆในพื้นที่ การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องแหล่งท่องเที่ยวด้านซากดึกดำบรรพ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และฐานกิจกรรมทางธรณีวิทยา เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆเยาวชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การสาธิตการผลิตสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา และสินค้าฝีมือชาวท้องถิ่นอื่นๆ ให้เลือกชม เลือกซื้อ  การแสดงจากกลุ่มวัฒนธรรมของอำเภอสหัสขันธ์ การจัดรถรางตามรอยเส้นทางเสด็จฯ พิพิธภัณฑ์สิรินธร สู่สะพานเทพสุดา ให้บริการแก่ผู้สนใจภายในงาน ถือเป็นอีกกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นักท่องเที่ยวได้ “เที่ยว-ชิม-ช้อป” สร้างวงจรรายได้ให้แก่ชาวอำเภอสหัสขันธ์อย่างยั่งยืนต่อไป

          พิเศษสุดทุกปีในช่วงวันหยุดยาว พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ กรมทรัพยากรธรณี คืนความสุขให้ประชาชนคนไทย ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.พร้อมม่วนซื่นโฮแซวไปกับแก๊งค์ไดโนเสาร์ที่จะคอยบริการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-871613-15 (16-18 เมษายน 2561 ปิดให้บริการชั่วคราว)

news03042561 dinoshsk 23

news03042561 dinoshsk 22

news03042561 dinoshsk 20

news03042561 dinoshsk 19

news03042561 dinoshsk 18

news03042561 dinoshsk 17

news03042561 dinoshsk 16

news03042561 dinoshsk 15

news03042561 dinoshsk 14

news03042561 dinoshsk 13

news03042561 dinoshsk 12

news03042561 dinoshsk 11

news03042561 dinoshsk 10

news03042561 dinoshsk 8

news03042561 dinoks 1

news03042561 dinoks 14

news03042561 dinoks 7

news03042561 dinoshsk 6

news03042561 dinoshsk 7

news03042561 dinoshsk 5

news03042561 dinoshsk 4

news03042561 dinoshsk 2

news03042561 dinoshsk 1

news03042561 dinoshsk 3

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern