0
0
0
s2smodern

news27032561 18bus ks 7

วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 10.00 ที่บริเวณหน้าสำนักงาน คปภ.กาฬสินธุ์ เลขที่ 51/2 ถนนกุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายรัชโยธิน มีพันลม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.กาฬสินธุ์ หรือ คปภ.กาฬสินธุ์ ได้ทำพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนตามคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับในวงเงินความคุ้มครองสูงสุดให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตทั้ง 18 รายๆ ละ 650,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,700,000 บาท และบริษัทประกันภัยร่วม 6 บริษัท ได้จ่ายเงินเยียวยาความเสียหายให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมเป็นเงินทั้งสิน 23,840,802 บาท สำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บอีก 31 ราย สำนักงาน คปภ.จะติดตามดูแลให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วต่อไป

          นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)  กล่าวว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทาง คภป.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งรัดตรวจสอบข้อมูลหลักฐานและเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์มากที่สุดและเร่งรัดเวลาจ่ายเงินค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งปกติแล้วหลังจากยื่นเอกสารต้องนัดจ่ายเงินไม่เกิน 15 วัน แต่ในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่จึงได้เร่งรัดกับบริษัทประกันภัยใช้เวลา 6 วัน ทางญาติก็สามารถรับเงินสินไหมค่าทดแทนได้แล้ว โดยหลังจากนี้ก็จะดำเนินการสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 31 รายเพื่อให้ได้รับการเยียวยาเช่นกัน

news27032561 18bus ks 9

news27032561 18bus ks 6

news27032561 18bus ks 8

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern