0
0
0
s2smodern

news26022561 prd ks 3
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีสมาชิกสหกรณ์ร่วมงานและนำผลผลิตมาจำหน่ายจำนวนมาก

วันนี้ (26 ก.พ. 61) ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์การเกษตรดีเด่น และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานจำนวนมาก

นอกจากนั้นกิจกรรมภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด นำปลานิลสดและปลานิลเผาเกลือมาจำน่าย สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด นำมะม่วงสุกมาจำหน่าย สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน จำกัด นำผ้าไหมแพรวา มาจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์เลือกซื้อกันอย่างคึกคัก สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด นำพุทรานมสดมาจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด นำข้าวสารเหนียวคุณภาพดีมากจำหน่าย ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ไปเลือกซื้อกันจำนวนมากเช่นกัน


 news26022561 prd ks 1

news26022561 prd ks 2

news26022561 prd ks 4

news26022561 prd ks 8

news26022561 prd ks 7

news26022561 prd ks 6

news26022561 prd ks 5
 ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern