สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

news23022561 pps 2
ถนนลูกรังผีพ่นพิษ ป.ป.ช.มีมติชีมูลความผิดวินัย – อาญา ไล่ออก 9 ข้าราชการ ยกอบต.สามัคคี พร้อมชงเรื่องถอดถอนนายก อบต.สามัคคี เซ่นทุจริตซ่อมแซมถนนลูกรังผี ส่วนกรณีการปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรือฮั้วประมูลของอบต.หัวนาคำ ป.ป.ช.มีมติไล่ออก 1 ข้าราชการ และส่งเรื่องถอดถอนนายก อบต.หัวนาคำ

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัยยา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ และความคืบหน้าคดีการปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.หัวนาคำ  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 935-6/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ร่วมกระทำความผิดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 2 แห่ง จำนวน 2 คดี พร้อมได้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรืออัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา แล้วแต่กรณีประกอบด้วย

          คดีที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เรื่องกล่าวหา นายเกียรติศักดิ์  บัวคำโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ กับพวก ทุจริตโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสามัคคี เมื่อปีงบประมาณ 2558 จำนวน 12 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

          1.การกระทำของนายเกียรติศักดิ์ บัวคำโคตร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิด ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และ มีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา 151  และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

          2. การกระทำของนายสมพงษ์ สกุลรัตน์ อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นางจำปี พรมลี อดีตผู้อำนวยการกองคลัง อบต.สามัคคี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นางพิลัยพร เยาวเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และนางสาวทองใบ สุ่มมาตย์ อดีตเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544  ข้อ 3 วรรคสาม ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

          3. การกระทำของนายวิรัตน์ เครือวัลย์ อดีตผอ.กองการศึกษา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 นายวงสกุล เยาวเสริฐ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 นางสาวมยุรี อรรถวิจิตร์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นางสุจิตตรา จันทบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 และนางสาวดวงใจ ศรีชาติ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 มีมูลความทางผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ข้อ 3 วรรคสาม ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 และมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91

          4. การกระทำของนายทองชัย บัวหาร ผู้รับจ้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 11 นายอนันต์ นันทะเพชร ผู้รับจ้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่งประกอบก่อสร้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13 และนายวินิต แต่งประกอบ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่งประกอบก่อสร้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 86 มาตรา 90 และมาตรา 91

           นายชัยยา  แถลงต่อว่า สำหรับเทศบาลตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เรื่องกล่าวหา นายทวีทรัพย์  มูลสุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กับพวก ปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เมื่อครั้งยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและไม่ได้ยกระดับเป็นเทศบาลในปี2543 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

          1. การกระทำของนายทวีทรัพย์  มูลสุวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิด ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และ มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

          2. การกระทำของนายพิสิษฐ์  ผลเจริญงาม อดีตปลัด อบต.หัวนาคำ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้อ 6 วรรคสอง

          3. การกระทำของนายประสิทธิ์  จันทวัติ ผู้รับจ้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

          นายชัยยา  กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

news23022561 pps 1

news23022561 pps 3

news23022561 pps 4

news23022561 pps 5

news23022561 pps 6

news23022561 pps 7

0
0
0
s2smodern
27 ต.ค. 2564 18:30
สาธารณสุขเมืองน้ำดำ ออกหนังสือห้ามเข้า-ออก ห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชื่อดัง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลังตรวจพบพนักงานป่วยเพิ่มจำนวนมาก

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายแพทย์อภิชัย [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
27 ต.ค. 2564 10:51
กาฬสินธุ์ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมพุ่งเข้า 1 หมื่นราย สะพรึง! พบห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชื่อดังเป็นพื้นที่เสียง


ศูนย์โควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
25 ต.ค. 2564 21:23
5 ที่เที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้


คุณเคยรู้จักคนเผ่าละว้าหรือไม่ ? ในสมัยอดึตเชื่อว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่อยู่ของคนกลุ่มนี้ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
25 ต.ค. 2564 15:47
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญต่อยอดงานกฐินสามัคคีบ้านกลางหมื่น ชมต้นยางใหญ่อายุร้อยปี 206 ต้น


เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
25 ต.ค. 2564 14:49


ฝ่าย CSR หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬา [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
25 ต.ค. 2564 13:43
AIS จับมือ LINE ช่วยร้านค้าเจาะใจลูกค้าด้วยโปรโมชั่น Real Time ขณะเดินผ่านหน้าร้าน ตอบโจทย์โลกวิถีใหม่ยุค Social Distancing


นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network