0
0
0
s2smodern

news09022561 wkks 1
วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ แด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 792 รูป ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล โทร. 080-7841889

news09022561 wkks 2

news09022561 wkks 3

news09022561 wkks 4

news09022561 wkks 5

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจากเพจวัดกลาง พระอารามหลวง กาฬสินธุ์
0
0
0
s2smodern