สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

news24112564 kstkdd 1
“คนดีดูที่การกระทำ ผู้นำดูที่การเสียสละ กินให้น้อย ทำงานให้มาก ที่เหลือ จุลเจือสังคม” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกกรมฯ ที่สังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้มีการส่งเสริมเกษตร สู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน จากต้นน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่สหกรณ์การเกษตรจำกัด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  มีการนำสินค้ากลุ่มสหกรณ์ ต่างๆ หลายหลายด้าน ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  พร้อมเป็นประธานมอบประกาศเกียรติมอบโล่รางวัล มอบเกียรติบัตร ไห้กลุ่มสหกรณ์ที่ชนะเลิศการบริหารกลุ่มสหกรณ์ อันดับ 1,2,3 และกลุ่มผักอินทรีย์ 1.กลุ่มและมอบโล่รางวัลไห้กับนางอุไลย์ ทบวัน ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ รางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศระดับจังหวัด เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2564 และโล่พระราชทานเกษตรกรดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ไห้กับนางอุไลย์ ทบวัน

news24112564 kstkdd 6

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์   กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรเรื่องบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม สู่การเป็น  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการนำ “บัญชี” เป็นวัคซีนแก้ความจนลดต้นทุนลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพและสามารถนำความรู้ด้านบัญชีมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คนในชุมชนให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นางอุไลย์ ทบวัน เกษตรกรไร่นาสวนผสม ก้าวเข้าสู่โคกหนองนาโมเดล จากตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2564  รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

news24112564 kstkdd 4

นางอุไลย์ ทบวัน ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง บ้านโจด หมู่ 10 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานกลุ่มผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (ศพก.) พื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยว 28 ไร่ แบ่งมาปรับเปลี่ยนเป็นไร่นาสวนผสม 5 ไร่ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็ด ไก่ ห่าน สุกรป่า การเลี้ยงปลา ทุกรายการมีบัญชีฟาร์ม 15 รายการ สร้างทางเลือกให้เกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชม มูลค่าในการลงทุนกว่า 6 แสนบาท มีต้นทุน กำไร งบดุล รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี และตนเองเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” 15 ไร่ เป็นประธานเกษตรกรคนรุ่นใหม่  Young Smart Farmer  อำเภอกมลาไสย ครูบัญชีอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์

news24112564 kstkdd 5

โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ” เป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกรที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นและได้นำ “บัญชี” มาปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการนำองค์ความรู้จากการบันทึกบัญชีมาใช้ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ ตลอดจนน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในครอบครัว

นางอุไลย์ ทบวัน  กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและหสกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอฯได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีความโดดเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ นางอุไลย์ ทบวัน ครูบัญชีอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์  เกษตรกรจากอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  อายุ 48 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 บ้านโจด ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  อาชีพทำไร่นาสวนผสม ก้าวเข้าสู่โคกหนองนาโมเดล  เป็นครูแบบอย่างของบัญชีอาสา มีจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลทางบัญชี 15 บัญชี มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ จนสามารถสร้างรายได้และลดต้นทุน รวมถึงสามารถ ทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุน หนี้สินให้น้อยและมีทรัพย์สินมากขึ้น ฐานะที่มั่นคง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายคนทำบัญชีและการเกษตรในชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีและด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และเห็นผลจริง สำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ ศพก. ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ก่อนข้ามลำน้ำชี แวะผ่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน โทร. 080 767 3245

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ /รายงาน

0
0
0
s2smodern
16 ม.ค. 2565 14:23
วังบูรพานาคินทร์กาฬสินธุ์คึกคัก คนหวยแห่ส่อง


วังบูรพานาคินทร์แห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบมีนักแสวงบุญแสวงโชคลาภ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 12:54
นายทุนครูโหดกินครู ปล่อยเงินกู้นอกระบบทบเพิ่มเงินต้น 4-5 เท่า ทนายนำครูยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลกาฬสินธุ์


กลุ่มครูลูกหนี้สุดทนฟ้องอาญา ครูนายทุนโหดที่ทำเอกสารกู้ปลอม [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 11:15
สภาพผักตบชวา หลังผ่านกิจกรรมจิตอาสา@ห้วยสีทนมาได้ 42 วัน คนกาฬสินธุ์หวังอยากได้แลนด์มาร์คแห่งนี้กลับคืนมา


ผ่านมาแล้วถึง 42 วัน หลังจากเมื่อวันที่ (5 ธ.ค. 64)  ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 09:51
หลวงตาบุญชื่น พระธุดงค์สายป่า วัย 72 ปี เดินธุดงค์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 64 ล่าสุดเข้าเขตจังหวัดมหาสารคามแล้ว


วันที่ 15 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโท [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
16 ม.ค. 2565 09:24
สลดเหตุชนแล้วหนี! เซลล์สาวขับรถกลับบ้านกลางดึกชนรถไม่ทราบชนิดดับอนาถคาที่ วอนพลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแส


ร.ต.อ.วิรัตน์ วงค์ศร พนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
15 ม.ค. 2565 13:14
ขนส่งมหาสารคามประกอบพิธีมังคลาภิเษกป้ายมงคล 301 หมายเลข พระครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตายกป้าย กธ 8 ต้องเริ่มต้นที่ 5 แสนบาท


สนง.ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีมังคลาภิเษกป้ายทะเบียนมงคล  [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network