0
0
0
s2smodern

news22102564 lpdstnkn 4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 ต.ค. 2564 มีระดับน้ำปัจจุบัน +160.83 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 1,162.89 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 58.73% ของความจุอ่างเก็บน้ำลำปาว ที่สามารถรับน้ำเก็บกักได้ที่ 1,980 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนลำปาวยังรับน้ำได้อีกจำนวน 817.11 ล้าน ลบ.ม. ส่วนข้อมูลสถิติปริมาณน้ำ ปี พ.ศ. 2563 ในช่วงเดียวกันอยู่ที่ 930.90 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณน้ำปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 231.99 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 11.71%

news22102564 lpdstnkn 3

ด้านโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564  พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักกระจายเกือบทั้งพื้นที่ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ความจุอยู่ในเกณฑ์ 80-100%  มี 1 แห่งที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% คืออ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ.เมือง 102.10% ซึ่งได้เร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพ โดยไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำต่อไป ,ปริมาณน้ำอ่างฯพระราชดำริ อยู่ในเกณฑ์ 60-80% สถานการณ์ปกติ

news22102564 lpdstnkn 2

news22102564 lpdstnkn 1

ขอบคุณภาพมุมสูงจาก คุณชายบอยลีฟกาฬสินธุ์ (ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564)

0
0
0
s2smodern