0
0
0
s2smodern

news22102564 lhjjtt 2
นายอนันต์ แย้มสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 บ้านหนองแข้ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า "ความคืบหน้าอาจจะยังไม่มากนักเนื่องจากว่าเราติดสถานการณ์ความยากลำบากเรื่องของโควิดทำให้แผนงานที่วางไว้ก็หยุดชะงัก จากที่หลายๆคนให้ข้อคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งน้ำห้วยจุมจัง ซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดของชุมชนตำบลจุมจัง บริเวณสะพานขาวช่วงระหว่างการเชื่อมของบ้านจุมจัง กับบ้านหนองแข้ เป็นช่วงพื้นที่ที่กว้างมีความสวยงามของสายน้ำอยู่พอสมควร บวกกับเทศบาลตำบลจุมจัง ซึ่งนายกเทศมนตรีและคณผู้บริหาร สมาชิกสภาให้ความสำคัญในการพัฒนา โดยนายกเทศเมนตรีตำบลจุมจังได้พูดถึงงบประมาณได้ประสานหลายส่วนทั้ง ส.ส. ก็เห็นความสำคัญ ก็โยนงบลงมาให้ สจ. และที่อยู่ใกล้เราก็ อบจ. พูดถึงในส่วนของเทศบาลตำบลจุมจังก็ดูแลในส่วนรับโอนจากกรมชลประทานมาให้อำนาจในเรื่องบริหารการจัดการดูแลใช้ประโยชน์วางแผนร่วมกัน ถ้าหากว่าอยู่ในเทศบัญญัติมีการวปางแผนวางงบระมาณไว้อาจจะลงโครงสร้างพื้นฐานไว้ ในสัปดาห์ที่แล้วเทศบาลตำบลจุมจังก็วางในส่วนของถนนคอนกรีตกว่า 200 เมตรเป็นทางลงไปยังจุดลานจัดกิจกรรมต่างๆ"

news22102564 lhjjtt 6

นายอนันต์ แย้มสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 บอกอีกว่า "จุดแข็งของเราก็คือทีมงานคนในชุมชนมีเป้าหมายเดียวกันว่าตรงนี้มันมีศักยภาพ ถ้าไปเห็นหลายๆที่อาจจะดีกว่าเรา แต่ในการบริหารการจัดการของเรามีทีมงานที่พร้อมที่จะลุย แต่ว่าในส่วนของจุดอ่อนคือเรายังไม่มีประสบการณ์ แมีแต่ได้ไปเที่ยวที่อื่นพอจะมาลงมือทำก็ยังกล้าๆกลัวๆ เพราะฉนั้นประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ จึงอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อน

news22102564 lhjjtt 7

ลำห้วยจุมจังด้านล่างจะมีฝายสามารถควบคุมอัตราระดับน้ำได้ และมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลดูแล ช่วงของออกพรรษาช่วงลอยกระทง ระดับน้ำก็จะสวยงามมาก ซึ่งมีพื้นที่หาดทรายอาจจะพัฒนาไปเป็นตลาดริมน้ำและลานกีฬา ลานวัฒนธรรมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ"

นายพิเศษ ไชยหนองแข้ ประทานสภาเทศบาลตำบลจุมจัง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า "ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุมจังได้เริ่มทำงานประมาณ 3-4 เดือนหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ว ก็มีโอกาสได้มาประสานกับผู้ใหญ่อนันต์ แย้มสมัย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำของเทศบาลตำบลจุมจัง ทางเทศบาลได้เล็งเห็นในจุดสะพานขาวตรงนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างหลายหมู่บ้านและเป็นจุดศูนย์รวม ก็อยากผลักดันให้เป็นตลาดน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเราในระดับเบื้องต้น ทางสภาเทศบาลตำบลจุมจังก็พยายามพลักดันงบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาในจุดนี้ให้เต็มที่ อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวตามประเพณี อยากให้มีประเพณีการแข่งเรือ ลอยกระทง"

news22102564 lhjjtt 5

นายมิตรชัย แสงโคตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจุมจัง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า "ในเรื่องของการท่องเที่ยวในความคิดของสภาเทศบาลตำบลจุมจัง จากที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ก็กำลังกระตุ้นพี่น้องประชาชนให้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจและทำการเกษตรแบบเชิงพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย ในพื้นที่ของเราฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการเกษตรเป็นส่วนใหญ่และการรักษาน้ำลำห้วยจุมจังจะพัฒนาและอนุรักษ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ไกลได้มาท่องเที่ยว"

news22102564 lhjjtt 4

นายพิเศษ ไชยหนองแข้ ประทานสภาเทศบาลตำบลจุมจัง ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่า "ตอนนี้ทางสภาเทศบาลตำบลจุมจังได้พลักดันงบประมาณเบื้องต้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เช่น ร่องระบายน้ำ งบประมาณอยู่ที่ 320,000 บาท และมีการก่อสร้างถนนงบประมาณอยู่ที่ 3,500,000 บาท 7 โครงการทั่วทั้งตำบล และงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบอยู่ที่ 5 ล้านสี่แสนเศษเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะเร่งให้เสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ในปัญหาทุกๆอย่างก็จะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด

news22102564 lhjjtt 1

0
0
0
s2smodern