0
0
0
s2smodern

news12102564 kstmkscv 2
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (กพสอ.) พร้อมภาคีเครือข่าย เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 4 ตำบล ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

news12102564 kstmkscv 9

นางพรสวรรค์ รักภักดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “จากที่ได้รับการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงได้ประสานงานประธานสตรีทั้ง 17 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมใจกันบริจาค และรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค จากนางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายทินพล ศรีธเรศ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย กาฬสินธุ์ เขต 1 และเครือข่ายสตรีทั้ง 17 ตำบล เพื่อรวบรวมนำมามอบให้กับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้ง 4 ตำบลที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย ตำบลลำปาว ตำบลลำคลอง ตำบลเชียงเครือ และตำบลนาจารย์ ต่อไป”

news12102564 kstmkscv 8

ด้านนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “สถานการณ์ตอนนี้ จำนวนยอดของผู้ติดเชื้อกำลังลดลงไปเรื่อย ๆ แต่ก็มีเหตุการณ์เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาอยู่ ยังไม่หายไปทั้งหมด ฉะนั้นทำให้ประชาชนที่ติดโควิด-19 ก็จะได้รับความเดือดร้อนในการกักตัว การที่กลุ่มสตรีและผู้มีเกียรติได้ร่วมกันบริจาคมาในครั้งนี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคม และเป็นสิ่งจำเป็นมากับกลุ่มผู้กักตัว เพราะโควิด-19 ใกล้ตัวของเราเข้ามาทุกที จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธานำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคในครั้งนี้ด้วย

news12102564 kstmkscv 10

news12102564 kstmkscv 7

news12102564 kstmkscv 5

news12102564 kstmkscv 4

news12102564 kstmkscv 1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern