0
0
0
s2smodern

news04102564 mgksmhsk21 5
ที่ห้องประชุม บริษัท กาฬสินธุ์ออโตเซลส์ จำกัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กองประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 2021 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทน น.ส.เกศินี มีสกุลถาวร ผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 2021 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ สมาคมฯ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางของการจัดการประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 2021 โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน กำหนดการจัดงานการประกวดในระหว่างวันที่ 19 – 21 พ.ย. 2564 โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งคณะผู้จัดฯ จะนำข้อสรุปดังกล่าวเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอคำชี้แนะและแนวทางในการจัดประกวด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9338/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 33 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

news04102564 mgksmhsk21 2

น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองประกวดมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 2021 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวด Miss Grand Kalasin Mahasarakham 2021 ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาวันและสถานที่ในการประกวดฯ โดยในที่ประชุมได้มีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ ที่จะกำหนดจัดการประกวดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

news04102564 mgksmhsk21 4

น.ส.ชนิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์หลักของการจัดการประกวด Miss Grand Kalasin Mahasarakham 2021 เพื่อเฟ้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัด ที่มีความสวย เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ Miss Grand Thailand 2021 และในระดับนานาชาติต่อไป สนับสนุนให้การประกวดเผยแพร่สู่สายตาชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก ด้วยความเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน อันจะแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีและสวยงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับชม ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของผ้าพื้นเมืองและสถานที่การท่องเที่ยว รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หากหน่วยงานใด ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ภาคเอกชน หรือเจ้าของธุรกิจ ที่มีความสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประกวดในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา จันนุวงศ์ (คุณนุช) เลขาธิการสมาคมฯ โทร. 089-4174449 โดยสถานที่จัดการประกวดเบื้องต้น ทางคณะกรรมการจัดงานมีความเห็นร่วมกันว่าจะใช้โรงแรมริมปาวเป็นสถานที่จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ และ มิสแกรนด์มหาสารคาม ให้ชมกันอีกด้วย

news04102564 mgksmhsk21 1

news04102564 mgksmhsk21 3

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern