0
0
0
s2smodern

news04102564 pksnkvy 1

ที่บริเวณ กุดขี้นาค ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย ได้ทำการเปิดเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตำบล ลำชี ตำบลฆ้องชัยพัฒนา และตำบลเหล่ากลาง ซึ่งมีพื้นที่นาข้าวประมาณ 3,000 ไร่ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ แม่น้ำชีเนื่องจากมวลน้ำที่มาจากจังหวัดชัยภูมิได้มาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว

news04102564 pksnkvy 5

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมการในเรื่องปริมาณน้ำที่จะมาจากจังหวัดชัยภูมิ ตอนนี้ทราบว่ามาถึงที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว โดยมวลน้ำแม่น้ำชี ที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ มาจังหวัดขอนแก่น และจะเข้าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่ 3 อำเภอคือ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการเช็ค ตรวจสอบอยู่ทุกระยะจากทางเขื่อนชลบทจังหวัดขอนแก่น เขื่อนจังหวัดสารคาม และฝายวังยาง ว่าระดับน้ำมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้นำในพื้นที่ได้ทราบข่าวเพื่อจะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นน้ำท่วมแต่ต้องมีการเตรียมการวางแผนรองรับอยู่ ในเรื่องของการระบายน้ำในทุ่งนาในพื้นที่อำเภอฆ้องชัยโดยมีการผลักดันน้ำออกสู่ลำน้ำชี ที่บริเวณกุดขี้นาคซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำเพื่อที่จะการการระบายน้ำออกไปทำให้ในพื้นที่น้ำไม่ท่วม ในส่วนน้ำในแม่น้ำชีก็จะมีการตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจากการดูพื้นที่ในอำเภอฆ้องชัยข้อดีคือมีพนังกันน้ำขนาดใหญ่คาดว่าน่าจะรองรับมวลน้ำที่กำลังมาถึงได้ และจะได้มีการตระเวนดูตามแม่น้ำชีไปจนถึงอำเภอร่องคำว่ามีจุดไหนเสี่ยงหรือไม่ ถ้าหากมีก็จะได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรถ้าหากสามารถทำได้ หรือเก็บสิ่งของต่างๆขึ้นสู่ที่สูงเพื่อรองรับน้ำที่จะมาต่อไป

news04102564 pksnkvy 3

ทางด้านนายอนันต์ศักดิ์  แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เปิดเผยว่าปัจจุบันปริมาณน้ำที่เขื่อนชนบทมีปริมาณน้ำเกินความจุ 100 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ระดับน้ำได้ล้นตลิ่งประมาณ 60 เซ็นติเมตร สำหรับเขื่อนในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามอยู่ประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเขื่อนวังยาง มีปริมาณน้ำประมาณ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 114 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินความจุแล้ว

news04102564 pksnkvy 4

news04102564 pksnkvy 6

news04102564 pksnkvy 2

0
0
0
s2smodern